Dějiny národa Českého - STAVOVSKÉ DIVADLO, NEBO TÉŽ NOSTICOVO

26. 04 2022

www.inadhled.live  Autor: Aleš Hroník

  Přímo v centru Prahy, nedaleko Havelského města, bylo LP 1781 až 1783 postaveno hrabětem Františkem Antonínem Nosticem divadlo, které v prvopočátku dostalo jméno po svém zakladateli, hraběti Nosticovi - Nosticovo divadlo. Ale nezůstalo jen u tohoto jména, komunistická doba si tuto divadelní budovu taktéž přejmenovala, tentokráte na Tylovo divadlo. Trochu zmatek, že? Jedna budova, a hned tři jména. Ale já se budu držet dnešního názvu - Stavovské divadlo. Slavným stavitelem a projektantem budovy byl v klasicistkém slohu stavitel pocházející z rakouských Alp Anton Haffenecker. V Praze to byla nejspíše první stavba v tomto uměleckém slohu, a dá se říct, že asi nejkrásnější.

  Slavný, a v té době vážený, hrabě Nostic si své divadlo jako miniaturu stavěl přímo i u sebe doma na svém letním sídle. Budova měla ve svém prvopočátku jen dvě patra, nebyla příliš prostorná a na představení sem chodilo jen velmi málo lidí. Dá se říci, že byla vlastně propojena s přilehlým Havelským klášterem, kdy obě budovy rozdělovalo jen průčelí. Ani vnitřek divadla nebyl příliš prostorný, měl pouze tři nepříliš velké lože a jednu krásně zdobenou galerii. Vnitřek byl od začátku vyzdoben sloupy z mramoru, taktéž podlahy jsou mramorové a údajně mramor pocházel ze Slivence. Strop Stavovského divadla je vymalován v pompejském stylu a pochází z LP 1854. Jeho autorem byl malíř pocházející ze Salcburku Josef Bergler. Jako každé divadlo, tak i Stavovské, mělo jevištní dekorace, které namaloval Čech Karel Postl, taktéž oponu, která ale bohužel byla záhadně zcizena, takže dnes se divák setkává jen její kopií..

  Původně se v divadle hráli jen německé a italské opery. Brzy však díky národním obrozencům začalo divadlo hrát i české opery a operety. Stavovské divadlo navštívilo mnoho významných umělců té doby. Já se zmíním jen o jednom, byl jím slavný hudební skladatel W.A.Mozart, který zde představil i svou Figarovu svatbu. údajně na této opeře bylo až 620 návštěvníků. Byla to vlastně pro Mozarta jakási satisfakce, vzhledem k tomu, že ve Vídni tato opera zcela propadla.

  Proč se vlastně Nosticovo divadlo posléze přejmenovalo na dnešní Stavovské? Hrabě František Antonín Nostic se zhruba někdy mezi léty 1775 až 1794 od slavných českých stavů zcela distancoval, a to prostě český hrdí šlechtici neustáli, a tak po smrti hraběte Nostice LP 1794 bylo na popud českých stavů divadlo přejmenováno na dnešní Stavovské. Ještě bych chtěl zmínit, že právě zde se po ukončení II. světové války hrálo slavné divadelní představení Jiráskovy Lucerny. Jako akt za ukončení nacistického pogromu v celé Evropě.

  Jak už jsem již na začátku psal, tak díky nástupu komunismu bylo divadlo přejmenováno na Tylovo, ale to vydrželo jen do roku 1990, kdy se opět vrátilo ke svému stavovskému jménu. Až půjdete cestou na Ovocný trh, tak se zastavte u této krásné budovy a třeba zde zaslechnete Mozartovu Figarovu svatbu.

Speciály

Tipy