Dějiny národa Českého - SV. KLÁRA Z ASSISI

18. 04 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Svatá Klára se narodila LP 1193 a je zakladatelkou řádu klarisek. Tento řád je znám tím, že jeho členky chodí bosé, nejedí maso a netouží po světských statcích. Sv. Klára byla nejstarší ze tří dcer šlechtice Favorina z Assisi. Jejím velkým přáním vždy bylo poznat žebravého mnicha Sv- Františka, což se jí skutečně vyplnilo.

  LP. 1212 za účasti sv. Františka se vzdala světského života, oblékla si řeholní roucho a vstoupila do benediktinského kláštera. V době, kdy sv. František získal v Assisi opuštěný chrám sv. Damiána a založil v něm ženskou řeholní skupinu, byla právě Klára jejich první představenou. Zajímavé rovněž je, že do řádu vstoupila i její ženská část rodiny:matka i sestry.

  LP 1241 papež Řehoř IX. potvrzuje pravidla řádu sepsaná sv. Františkem a za více jak sto let papež Inocenc IV. schvaluje pravidla řádu sepsané sv. Klárou z Assisi. Sám papež má ke sv. Kláře velmi upřimný vztah. Její věhlas proniká až za hranice Itálie. Velkou obdivovatelku má sv. Klára v naší Anežce České. Klára umírá po vleklé a dlouhé chorobě v assiském klášteře LP 1253. Dva roky nato ji papež Alexander IV. prohlašuje za svatou. Ostatky sv. Kláry byly uloženy po boku sv. Františka a dnes jsou již v bazilice sv. Kláry v Assisi.

Speciály

Tipy