Dějiny národa Českého - SVATOJÁNSKÁ NOC A MILOSTNÉ ČAROVÁNÍ

5. 08 2021

 www.inadhled.cz  Autorka: Jitka Čížová

   Pro naše dávné předky byl slunovrat opředen magickými silami. Byl to den, kdy sluníčko bylo na obloze nejdéle. O slunovratu se vzdával dík životodárnému slunci a lidé mu přinášeli oběti, aby si zajistili budoucí úrodu. A protože zastupující symbolem Slunce na zemi byl oheň, zapalovali k poctě posvátné ohně.Ty měli ochránit před tajemnými silami země. Věřili, že se slunce v noci o slunovratu obrací, a proto po tu dobu nad nimi ztrácí svou moc.

  Svatojánské ohně se rozdělávaly na návrších a měly lidi ochránit od zlých sil a čarodějnic. Kolem ohňů se scházeli mladí i staří a skákáním přes oheň se měla získat jeho síla. V tom byli nejaktivnější mládenci. O této tajuplné noci se pálili nejen ohně, ale sbíralo se devatero čarovného koření, pletly se věnečky a věřilo se v milostné čarování. Dívky věřily, že věneček z tohoto kvítí pevně upletený, když hodí do vody po západu slunce, napoví jim, jestli se vdají v místě, nebo ze vsi odejdou - pokud věneček odplave. Bylo důležité, aby se věneček neroztrhl, a tím nebyl narušen magický kruh.

,,Kdes chodila dnešní noci? Sbírat bejlí na nemoci."
,,Milý Jene, svatý Jene, prosím Tebe poníženě, oznam Ty mi sám, za koho se vdám!"

  Podobně jako v jiných případech, potřebovala církev nahradit starý pohanský zvyk na svátek křesťanský, proto určila svátek Jana Křtitele, jedné z nejvýznamnějších postav křesťanského náboženství.

Speciály

Tipy