Dějiny národa Českého - SVATOVÁCLAVSKÝ CHORÁL

7. 07 2021

 www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník

  Svatováclavská tradice, ke které patří i chorál, sehrála v českých dějinách neobyčejně významnou roli, a není sporu, že po staletí to byla role pozitivní. Václavovo jméno lidé šeptali v modlitbách za dob nejtemnějšího temna naší minulosti.

  Samotný Svatováclavský chorál vznikl patrně v polovině 12. století. Měl svou magii. Generace Čechů si ho připomínala, a dodnes připomíná, jako úctu ke světci, který nadá zahynouti nám ni budoucím. Já Vám, přátelé Dějin národa Českého, napíši zkrácenou část jeho původní staročeskou verze, která se dochovala dodnes.

Swaty Václave,
vévodo České země
kněže náš, pros za ny boha,
svatého ducha
Kyrieleison.

Nebeské toť dvorstvo krásné
blaze tomu kdož tam pojde
život věčný
oheň jasný
svatého Ducha
Kyrieleison.

Pomoci tvé žádáme
smiluj se nad námi
utěš smutné
odžeň vše zlé
Swaty Václave
Kyrielieson.

Angele swieti nebesstij
raczte nas k sobie przwiesti
neprzestawa
wieczneho Boha
Kyrieleison.

Bohu otczi chwalu wzdaymy
swatym se krzizem pozahnaymy
we gmono otcze
y Syna geho
y swateho Ducha
Kyrielieson.

  Smutná byla však doba po druhé světové válce, kdy se dostavilo dlouhé období, kdy bylo přání mocných, aby národ na svatého Václava a vše, co s ním bylo spojeno, raději zapomněl. Tedy i na Svatováclavský chorál. A přeci, síla tradice byla až zázračná. Ve všech vzrušených chvílích, bolestných i radostných, se Češi a Moravané znovu a znovu ke svému věčnému knížeti a jeho chorálu vždy uchylovali. Nesmíme dopustit aby tomu bylo jinak, aby národ na svatého knížete díky potlačení národní hrdosti ze strany některých evropských politiků raději zapomněl. Toto se nesmí nikdy stát! Bůh a svatý Václav ochraňuj české země.

Speciály

Tipy