Dějiny národa Českého - TEN KTERÝ VYDAL ZLATOU BULU SICILSKOU

16. 05 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Fridrich II.Štaufský

  Fridrich Štaufský, jeden z nejslavnějších německých králů a císařů římských, se narodil patrně L.P. 1194. Byl synem Jindřicha VI. a vnukem bojovného císaře Barbarossy. Byl nejvýznamnějším králem ve střední Evropě, panovník, který českému vládci Přemyslovi Otakarovi I., svému příteli a velkému spojenci, udělil Zlatou bulu sicilskou.

  Ještě nebyly Fridrichovi ani tři roky, když mu zemřel otec Jindřich VI. Až do sedmnácti let žil internován na svém sicilském lénu, vychováván arabskými a řeckými učiteli. Vlastně jejich zásluhou nabyl nadmíru vynikajícího vzdělání. Ovládal šest jazyků, v italštině skládal dvorské písně, v latině napsal učený traktát o sokolnictví.

  Vlivem muslimské kultury měl velmi vlažný vztah ke křestanství a papeži vůbec. V náboženských otázkách zůstával až ateisticky střízlivý, ačkoli z politických důvodů často předstíral opak. Žil stylem spíše sultána, než císaře. Na výpravách ho vždy doprovázel harém, houf levobočků a exotický zvěřinec.

  Fridrich II. byl temperamentní středověký intelektuál, vlastně jakýsi "moderní" člověk, tak o něm píší soudobé kroniky, ale jiné píší, že žíznil po moci i po osobní slávě. Snažil se všemi silami vyvést říši ze zmatků, která nastala po smrti jeho otce a boje o císařskou korunu, který on díky českému králi Přemyslovi Otakarovi I. nakonec vyhrál, i když se to podařilo jen napůl. Brzy po svém nástupu na císařský trůn se dostal do sporu s tehdejším papežem Inocencem III., avšak nic si z toho nedělal, i když ho dal papež do klatby-od jeho časů pozbylo papežské prokletí váhy.

  Císař Fridrich II. byl vůdčím účastníkem 6. křížové výpravy, která proběhla LP 1228-1229, při níž získal spíše diplomacií svaté město Jeruzalém. V závěru svého života bojoval v severní Itálii proti milánským sigoriím, lákalo ho jejich velké bohatství a slavná města. Uprostřed válek ale Fridrich II Štaufský L.P. 1250 zemřel.

Speciály

Tipy