Dějiny národa Českého - TRHY, JARMARKY A POUTĚ

25. 10 2021

www.inadhled.cz   Autorka : Jitka Čížová 

   Trhy a jarmarky jsou odedávna velmi oblíbené mezi lidmi. A to i dnes. Kdy vznikly první trhy se můžeme jen dohadovat, jisté ale je, že někdy od dvanáctého století už na našem území fungovalo kolem 150 pravidelných trhů. Spolu s rozšiřováním podhradí se zvětšovala i role trhů, kde se soustřeďoval veškerý obchod.

  Na pravidelných trzích vládl čilý nejen obchod, ale převážně zde bylo komunikační centrum, kde se mohli lidé dozvědět veškeré novinky z okolí a mnohdy i z dáli. Na trzích se také konaly soudy s podvodníky, zloději či mravními poklesky a zejména se zde ,,pranýřovalo", nebo ,,zavíralo do klády". Návštěva trhu byla vždy pro obyčejné lidi událostí.Trhy se rozlišovaly na trhy týdenní, ty byly zejména v sobotu, nebo trhy sváteční - jarmarky, které se vztahovaly k významné události, například svátek světce, založení obce aj.

  POUŤ

  Mnoho lidí si dnes pod pojmem pouť představí zejména tu nejznámější - Matějskou. Kolotoče a spoustu radovánek. Dříve ale ,,pouť" znamenala zcela něco jiného. Šlo o velký svátek pro celou vesnici a její okolí. Chodit na poutě se prostě muselo. Lidé mívali v paměti poutní neděle tak, jak šly za sebou, a nevynechali ani jednu. Cílem bývalo nějaké posvátné vzdálenější místo, kde se lidé modlili a prosili za vyslyšení svých tužeb či starostí. U nás bývalo takových míst na dvě stovky. Nejznámější byl Velehrad, Svatá hora či Stará Boleslav.

  Poutníci bývali na cestě i několik dní, přespávalo se v hostincích, nebo i pod širým nebem. Myslelo se i na ty, kteří se nemohli buď kvůli zdraví nebo chatrnému stáří poutě zúčastnit. Poutníci pro ně nakupovali svaté obrázky, růžence a jiné symboly, které připomínaly svaté místo. Poutě neznamenaly pouze putování na svaté místo, ale i uctění památky světce. Například Anenská pouť na počest svaté Anny, nebo Prokopská a další.

Na obr. Svatováclavská pouť, pouť černé Madony

Speciály

Tipy