Dějiny národa Českého - VÁCLAV II. BOJ O POLSKOU KORUNU

8. 03 2022

www.inadhled.live    Autor: Aleš Hroník

  Poté, kdy se Václav II. ujal vlády, okolní panovníci cílevědomě usilovali o jeho přízeň. Stal se nejbohatším panovníkem ve středověké Evropě. Rudolf Habsburský mu potvrdil kurfiřtský titul a hodnost Arcičíšníka. Samostatnost české politiky ukázal Václav II. postojem při volbě nového římského krále LP. 1292, kdy překvapivě dal svůj hlas Adolfu, hraběti z Nassau. Tento postup hodně zkalil vztah mezi Přemyslovci a Habsburky. A Václav sám obrátil svou pozornost do Polska, tam totiž LP. 1290 umírá Piastovec Jindřich Vratislavský, a tak se znovu vyhrotil boj o polskou korunu mezi nesčetnými knížaty z rodu Piastovců.

  Někteří z nich hledali sami ochranu u českého krále Václava II., jiné se Václavovi podařilo získat na svou stranu penězi. Zachrastění kutnohorským stříbrem udělalo své. Na přechodnou dobu překazila české pronikání do Polska korunovace Přemysla Velkopolského. V Hnězdně Ale tato situace nevydržela dlouho. Nový polský král byl záhy zavražděn LP. 1295. Václav II. musel spěchat, aby předešel další kandidáty na polský trůn.

  Patrně nejvážnějším konkurentem byl Vladislav Lokietek. kníže kujavský. V této napjaté situaci také umírá Václavova manželka a česká královna Guta (Jitka) Habsburská. Matka posledního královského panovníka Přemyslovců Václava III., také dcer Anny a Elišky Přemyslovny. Také Václav II. přehodnotil svůj postoj k volbě římského krále, a poté co zemřel Jindřich Nassavský, dal Václav II. svůj hlas Albrechtovi Habsburskému. Tím se opět ocitl na straně Habsburků.

  Jakmile král Václav II. získal přízeň většiny polských knížat, vytáhl s vojskem do Polska, donutil Lokietka uprchnout, a LP. 1300 byl český král ve Hnězdně korunován také na krále polského. Později došlo ještě k potvrzení této volby dynastickým sňatkem mezi Václavem II. s dcerou Přemysla Velkopolského Eliškou Rejčkou.

  I přesto, že se mu nepodařilo ovládnout celé Polsko, podřídilo se mu rozsáhlé území táhnoucí se od Krakova podél slezského knížectví až k pobřeží Baltského moře. Bylo mu teprve 29 roků, když se ocitl na vrcholu své moci. Ale, ani v tom okamžiku se ještě stále mladý král Václav II. nezastavil.

  Jeho sláva se později také přenesla na jeho jediného syna a budoucího českého a uherského krále Václava III. Nikdo však netušil, že právě Václav III bude poslední Přemyslovský panovník, a že tak slavný a starobylý rod vymře po meči.


 

Speciály

Tipy