Dějiny národa Českého - VÁCLAV II. BOJ O UHERSKOU KORUNU A VÁCLAVOVA PŘEDČASNÁ SMRT

17. 02 2022

www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Blížíme se ke konce života krále Václava II. Ještě stačil zabezpečit svého syna Václava III., když v LP. 1301 nečekaně zemřel uherský král Ondřej III., a tím po meči vymřel rod uherských Arpádovců vládnoucí v Uhrách od poloviny 10. století. Po jeho smrti vystoupilo několik kandidátů na uherský trůn. Mezi nimi k nejvážnějším patřil neapolský král Karel Robert z Anjou, pravnuk uherského krále Bély IV. Nároky Václava II. na uherskou korunu byly ovšem zcela rovnocenné, vždyť byl synem královny Kunhuty Uherské, tedy taktéž vnučky Bely IV. Nárok na uherský trůn však vznesl Václav II. jménem svého syna Václava III., a opíral se spíše o skutečnost, že nový kandidát je zasnoubený s dcerou právě zesnulého krále Ondřeje III.

  Pro své záměry získal král Václav II. velkou část uherských magnátů. A to hlavně v Horních Uhrách (Slovensku). Díky těmto šlechticům byl tedy nakonec Václavův syn LP. 1301 ve Stoličném Bělehradě korunován na uherského krále, kde přijal jméno Ladislav V. Tento krok české politiky okamžitě vyvolal složitou diplomatickou hru evropských rozměrů. Boj o uherskou korunu krále Václava II. zcela vyčerpal, byl na pokraji svých sil, byť byl ještě velmi mladý.

  V horečných přípravách na válku, a tedy na uhájení uherské koruny proti Karlu Robertovi, 21. června LP. 1305 ve věku 34 let náhle Václav II. král český a polský umírá na tuberkulózu. Touto chorobou trpěl Václav II. prý velmi dlouho a je pravdou, že se svůj stav snažil před okolím utajit. Dokonce o jeho špatném zdravotním stavu nevěděla ani jeho druhá manželka Eliška Rejčka. Král Václav II. byl po své smrti pochován ve Zbraslavském klášteře, tak jak si přál, v rodinné přemyslovské hrobce.

  Po jeho smrti se vlády ujal jeho jediný syn, a jak se ukázalo poslední Přemyslovec Václav III., který kromě českého království panoval ještě v Uhersku a částečně v Polsku. V první fázi projevil mladý teprve sedmnáctiletý Václav III. překvapivou odvahu a velkou energii. Oženil se s Violou Těšínskou, dcerou těšínského vévody. Kronikář Petr Žitavský ale o něm napsal, že byl příliš flegmatický, často a rád pil a lovil. Byl velmi sexuálně náruživý a střídal často milenky. O krátkém životě tohoto posledního Přemyslovce zase někdy jindy.

Speciály

Tipy