Dějiny národa Českého - VÁCLAV III. POSLEDNÍ OPRAVDOVÝ ČESKÝ KRÁL. OLOMOUCKÁ VRAŽDA

26. 01 2022

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Po smrti krále Václava II. se na velmi krátký čas ujal vlády jeho jediný syn Václav III., který se narodil 6. října LP. 1289 na Starém městě Pražském. Matka Václava III. byla Jitka z rodu Habsburků. O jeho mládí se traduje, že byl velmi marnivý, často a rád pil a miloval krásné ženy. Zkrátka mladík, tak jako vidíme i v dnešní době. Po smrti svého otce Václava II. se ale musel ujmout obrovské země. Nebyl jen králem českým, ale také polským a uherským. Což v té době bylo soustátí rovnající se sv. Říši římské. Václav se oženil s dcerou Měška I. Těšínského Violou. Manželství to na tu dobu bylo velmi nerovné, on král ve třech zemích, ona dcera jen slezského knížete. Takže je patrné, že tady bylo manželství z lásky nebo polské diplomacie.

  Václav poté, co byl korunován na českého krále, údajně jevil jen málo starostí o vládní záležitosti a teprve až odboj polských knížat vedený Ladislavem Lokietkem jej vytrhl z nepřetržitého řetězce radovánek. Správu Českého království svěřil svému švagrovi Jindřichu Korutanskému a sám v čele vytáhl do boje proti vzpurné polské šlechtě, aby hájil své nároky na zděděnou polskou korunu po svém zesnulém otci. Při poslední zastávce v Olomouci byl zákeřně dne 4. srpna LP. 1306 zavražděn neznámým vrahem, údajně v horkém parném odpoledni.

  Jeho zákeřnou smrtí vymřel po meči vznešený panovnický rod Přemyslovců, který zde panoval již od konce 9. století. Éra Přemyslovců skončila v okamžiku, kdy dokázali dovést české země a společnost k nebývalému rozkvětu, vždyť její panovník, byl nejen králem českým. Přes všechny své omyly a slabiny vtiskli českému státu pevný tvar, vymezili jeho území, které přetrvalo až do dnešních časů. A hlavně zajistili mu uznání v celoevropském měřítku.

  Kdo vlastně zavraždil Václava III. dnes asi již neobjasníme, nepovedlo se to údajně ani v jeho době. Tak snad jen mohu napsat, že na jeho vraždě mohl mít zájem, jak Polák, tak Uher, též i Čech. A co když to byla jen nešťastná náhoda? Msta za cizoložství, o tom, že byl Václav III. proutník, jsem psal již v předchozím článku, takže je možné, že byl pachatel vraždy opravdu jen podvedený manžel nějaké té krásné moravské ženštiny. Ale je to z mé strany jen konspirační teorie. Vrátím se tedy k faktům.

  Násilná smrt Václava III. znamenala pro český stát závratný pád z velmocenských výšin do víru nejistoty a velkých zmatků. Většina domácí šlechty v krátké době po olomoucké vraždě zvolila novým českým panovníkem vévodu a švagra zavražděného krále Václava III. Jindřicha Korutanského, patrně se to dalo čekat, Jindřich byl manželem jeho sestry Anny a Václav mu svěřil zemi na starost. Ale netrvalo to příliš dlouho a o českou zemi se strhnul doslova boj, boj o moc, o silné a bohaté území. Kromě Habsburků, kteří si české země nárokovali, se vyskytl ještě jeden, v té době pro Čechy neznámý, rod Lucemburský. Ale to až příště, zatím se rozloučíme s Přemyslovci a s Václavem III.

  Václav III. byl totiž těsně po vraždě převezen do Prahy a jeho tělo bylo do LP. 1326 uloženo v chrámu sv. Víta, ale patrně na popud jeho milované sestry Elišky Přemyslovny bylo tělo Václava III. později převezeno na Zbraslav do tamního opatského kláštera. Tak už jen zbývá zakončit větou: Král je mrtev ať žije král.

Speciály

Tipy