Dějiny národa Českého - VÁCLAV IV. LUCEMBURSKÝ - 2.díl

28. 04 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník  Díl druhý: Náladový a věčně opilý král Václav.

 Velký konflikt měl král Václav IV. s mimořádně vzdělaným pražským arcibiskupem Janem z Jenštejna. Když arcibiskup L.P. 1393 potvrdil bez králova souhlasu nového opata kladrubského kláštera, přímo ve vzteku mu vzkázal: Ty arcibiskupe, kliď se z mé české země. Při následné schůzce chtěl dát zcela opilý král arcibiskupa zatknout, ale tomu se podařilo utéct. Královou obětí se stal arcibiskupův generální vikář Johánek z Pomuku, kterého královští biřici zajali, umučili a jeho mrtvé tělo shodili do Vltavy. Jenštejn se raději arcibiskupského úřadu vzdal a odešel do Říma.

  Václav IV, zpočátku podporoval náboženského reformátora mistra Jana Husa, a to tím spíše, že jeho kázání v Betlémské kapli navštěvovala i jeho druhá manželka Žofie Bavorská. L.P. 1409 vyhověl požadavku mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského a Dekretem kutnohorským změnil poměry na UK. Původně patřil Čechům na Karlově vysokém učení pouze jeden hlas, další ze tří hlasů měli Sasové, Bavoři a Poláci. Po Husem vyžádané změně však dostali Češi tři hlasy a všichni cizinci jen jeden hlas. Nežádoucím důsledkem tohoto rozhodnutí byla ztráta mezinárodní prestiže univerzity.

  Když v L.P. 1410 dal nový pražský arcibiskup Zbyněk Zajíc z Házmburka Jana Husa do klatby, král Václav se betlémského kazatele rázně zastal. Arcibiskupa vyzval, aby klatbu zrušil. Konflikt mezi králem a Zbyňkem Zajícem se nakonec vyhrotil do stejné podoby, jakou měl konflikt s předcházejícím arcibiskupem Janem z Jenštejna. Zbyněk Zajíc nakonec musel před králem utéct do uherského Prešburku (dnešní Bratislavy), kde L.P 1411 zemřel.

  Král Václav IV., ale nesetrval při mistru Janu dlouho. Jakmile začal betlémský kazatel brojit proti prodávání odpustkům, z jejichž prodeje měl král Václav svůj podíl, dal tvrdě potlačit Husem vyprovokované nepokoje. Když pak byla v říjnu L.P. 1411 vyhlášena nad Husem klatba, vyzval ho sám král Václav IV., aby opustil Prahu. O dva roky později odjel Hus obhájit své názory na církevní koncil do Kostnice, ale Václav se již o jeho osud nezajímal. V té době třiapadesátiletý a vším unavený král Václav IV. vůbec nevnímal co se v té době v jeho zemi děje. To jediné, po čem toužil, byl ničím nerušený klid a trvalý pobyt na jeho hradech a lesích.

  L.P. 1418 pohrozil nový papež Martin V. Čechům křížovou výpravou. Václav IV. se údajně vyděsil a vůči vyznavačům mistra Jana Husa razantně přitvrdil.... Jak to s králem Václavem IV. vlastně dopadlo až ve třetím díle.

Na obrázku: Pečeť krále Václava IV.

 

Speciály

Tipy