Dějiny národa Českého - Velehrad, 1.díl: Legendy v době krále velkomoravského

18. 02 2022

www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

  Velehrad, podle dávných pověstí hlavní duchovní a mocenské centrum Velké Moravy, sídlo krále Svatopluka, byl údajně místem posledního odpočinku velkomoravského biskupa Metoděje, který společně s Cyrilem přinesl do Velkomoravské říše křesťanství. Svatý Metoděj zemřel LP. 885, šest let po něm i poslední velkomoravský panovník Svatopluk. Zůstal po nich Velehrad, místo s křesťanským chrámem, v němž byl patrně pokřtěn první český kníže Bořivoj I. se svou manželkou Ludmilou z rodu Pšovanů.

  Otázkou zůstává, zda je dnešní Velehrad totožný s velkomoravským Svatoplukovým sídlem. Podle toho, co víme o dnešním dochovaném velehradském chrámovém komplexu, jenž se nachází několik kilometrů od Uherského Hradiště, je třeba konstatovat, že původní Svatoplukovým Velkým hradem má společné jen jméno. Ten, co známe dnes, pochází z LP. 1205, kdy zde nechal Vladislav Jindřich, moravský markrabě a bratr českého panovníka Přemysla Otakara I., vybudovat románskou baziliku Nanebevzetí Panny Marie s cisterciáckým klášterem.

  Původní Velehrad krále Svatopluka však v té době už neexistoval, patrně byl v desátém století nenávratně pobořen či zničen požárem způsobeným kočovnými Maďary, kteří celou Velkomoravskou říši zcela zničili. Podle všeho Svatoplukův Velehrad ležel cca 6. kilometrů od Uherského Hradiště, kde byly odkryty pozůstatky dvou zachovalých kostelů, které se datují do poloviny devátého století.

  Místo, kde na počátku 13. století začal vznikat nový Velehrad, nebylo zvoleno náhodou. Podle místních legend bylo nedaleko někdejšího sídelního velkomoravského centra krále Svatopluka i chrám, kde sv. Metoděj sloužil křesťanské mše. Markrabě Vladislav Jindřich se příliš nemýlil, když nový velehradský klášter s románskou bazilikou začal stavět jen několik kilometrů od původního Velehradu.

  K Velehradu se vztahuje ještě jeden příběh z doby knížete Břetislava I., kdy po únosu své budoucí manželky a české kněžny Jitky (Guty) toto starobylé místo navštívil, a zde se patrně také narodil jejich prvorozený syn a budoucí český kníže, Spytihněv II. Ale i toto je legenda. K Velehradu se ještě v našich článcích vrátíme. Ještě Vám prozradíme, že v době husitské byl Velehrad hodně poničen, takže původní románský Velehrad byl nahrazen dnešním barokním komplexem.

Speciály

Tipy