Dějiny národa Českého - Velehrad - 2. díl: Ztracená a několikrát obnovená sláva

20. 02 2022

www.inadhled.cz   Autot: Aleš Hroník

  Velehrad prošel od doby své velké slávy, kdy byl ikonou moravské země v době husitské, k velkému úpadku. Byl značně poničen a teprve LP. 1681 začala jeho barokní obnova. Areál kláštera se postupně rozrůstal o další stavby a na Moravě se stal nejvýznamnějším centrem katolické církve. LP. 1784 areál ale postihla další katastrofa. Výnosem císaře Josefa II.Habsburského byl 27. září téhož roku zrušen a připadl nově založenému náboženskému fondu s vychovatelským zaměřením. Velká část tamního kláštera začala sloužit i jako konírna a celý komplex následujících sto let chátral.

  LP. 1873 zde byla zahájena přestavba zámku, to když část klášterního pozemku koupil majitel Šimon Jiří Sina, který tu založil velkostatek. O několik let později, přibližně v LP. 1890, na zámek Velehrad přešli jezuité, kteří zde zřídili gymnázium při olomoucké arcidiecézi.

  Smutným rokem pro Velehrad byl rok 1940, kdy zámek zabrali němečtí nacisté, a také zde se ubytovali příslušníci takzvaného Hitlerjungend. O tom, jak tito primitivní obyvatelé zámecký areál zdevastovali, ani snad nechci moc psát, ale jistě si každý udělá obrázek sám. Po okupaci na Velehradu církev život obnovila, ale už v roce 1950, kdy komunistický totalitní režim zrušil klášterní řehole a začal církev pronásledovat, byl celý velehradský areál vyklizen a vznikl zde Ústav sociální péče. Pravdou ale zůstává, že na rozdíl od nacistů byl zámek a celý areál v době komunistické udržován.

  Již v padesátých letech 20. století začal archeologický průzkum, bylo zde odkryto rozsáhlé hradiště, které spadá do doby Velkomoravské říše. Stará sláva nového Velehradu a cyrilometodějské tradice byla obnovena až po roce 1989, kdy Velehrad navštívil i samotný papež Jan Pavel II., který zde také sloužil mši na počest slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.

  Také bych Vám chtěl napsat jen kratičkou legendu o Velehradu. Když se jednou ve velehradském chrámu měla konat velká mše, vyslal král Svatopluk k Metodějovi posla, aby se zahájením počkal, až se vrátí z lovu. Když se Metoděj dozvěděl, že král dal přednost lovu před bohoslužbou, zahájil mši bez něj. V kostele bylo mnoho věřících, ve chvíli, kdy mše vyvrcholila, vtrhl do chrámu rozběsněný král Svatopluk a s oštěpem v ruce se řítil k oltáři. Metoděj však Svatopluka v poslední chvíli zarazil. Zahanbený král údajně kostel rychle opustil, ale své ponížení nikdy Metodějovi nezapomněl. Od té doby mu činil různá příkoří a po biskupově smrti vyhnal všechny jeho žáky ze země. Tak zní jedna pověst.

  Na závěr bych Vám chtěl napsat, že tak jako je pro Čechy klenotem Český Krumlov, tak pro Moravu je Velehrad. Stojí za to jej navštívit i v období, kdy se na něm nepořádá proslulá pouť.

Speciály

Tipy