Dějiny národa Českého - VLASTENEC FRANTIŠEK LADISLAV HEK (F.L.VĚK)

21. 11 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Ve druhé polovině 18. století se situace v naší zemi začala postupně uvolňovat. Tvrdá rekatolizace byla už jen historii, a to zejména díky císaři a králi Josefu II. Filosof na trůně, jak se císaři Josefovi II. přezdívalo, vyhlásil tzv. Patent o svobodě náboženství. Této situaci využilo mnoho českých vlastenců, národních buditelů a studovaných intelektuálů.

  Jedním z nich byl František Ladislav Hek. Tento vlastenec a národní buditel se narodil 11. dubna LP 1769 ve východočeském městě Dobruška v Orlických horách. Byl synem váženého obchodníka Ladislava Heka, který byl stejně jako František vlastenec. Zhruba ve 14. letech byl František Hek poslán na studia do Prahy, kde studoval v Piaristickém gymnáziu u Kostela sv. Kříže, které se nacházelo v dnešní ulici Na Příkopě. Zde navázal první kontalty se skupinou českých národních buditelů a vlastenců.

   Když císař Josef II. vydal patent o zrušení kostelů a klášterů, musel se František Hek vrátit domů do Dobrušky, kde převzal kupecký obchod svého otece. Aby neztratil kontakt s vlastneci z Prahy, začal František půjčovat dovežené národní noviny a některé do té doby zakázané knihy. Na počátku LP 1793 zřídil František Ladislav Hek eypediční pobočku Krameriova vydavatelství tzv. Českou expedici (obrozenecké hnutí které začalo vydávat české národní knihy), jejímž zakladatelem byl Václav Kramériu st. František Hek do počátku 19. století nahromadil více jak tři tisíce knih zaměřených na filosofii, přírodní vědy a českou historii, zejména v době náboženské svobody v době Rudolfa II Habsburského.

  Někdy okolo roku 1806 se František Hek snažil o zřízení českého vlasteneckého divadla, jenže situace již nebyla tak příznivá, vzhledem k tomu, že na císařském trůnu byl syn dalšího reformátora Leopolda II. František I. Tento milovník cenzury neměl již takové pochopení s vlastenci a do úřadů si nasadil povětšinou Němce. Takže direktorium na Opočně tento Františkův divadelní sen zakázalo. Ještě předtím byl ale František Hek hlavním iniciátorem výpravy na korunovaci nového českého krále Leopolda II. 2. září 1791 do Prahy. Praha se ten den stala středobodem celého habsburského soustátí. Na slavnou korunovaci dokonce W.A. Mozart složil operu s názvem La clemenza di Tito, česky Velkorysost Titova. Chvilková naděje v podobě dallšího reformátora Leopolda II. ale brzy skončila jeho předčasnou smrtí.

  Ještě LP 1792 se František Ladislav Hek oženil. Po velkém požáru, který zachvátil i zavadený kupecký obcho, musel František Hek svou kupeckou činnost na nějaký čas ukončil. Dalšim smutným obdobím v životě Františka Heka byl rok 1811, kdy díky devalvaci měny přišel o veškerý finanční majetek (rakouský císař v té době okradl kde koho). Smutné období však ještě v životě Františka Heka nekončilo. Někdy na počátku LP 1821 zemřela Františkova manželka, a tak se rozhodl celý svůj zbylý majetek v dražbě rozprodat a nadobro odejít z Dobrušky.

  Na sklonku života se František nejdříve usadil v německém Herrhutu, kde se usadilo i mnoho exulantů z Čech, aby posléze svoje poslední léta života prožil u své milované dcery Ludmily Šotolové v Kyšperku, dnes Letohradu u Ústí nad Orlicí. František Ladislav Hek zemřel 4. září LP 1847 v požehnáném věku 78 let. Pochován je v Letohradě v místním kostele sv. Jana Nepomuckého.

  V dnešní době je tento národní buditel a vlastenec znám díky filmovému románu F.L.Věk, kde ho ztvárnil valašský rodák a vynikající herec Radoslav Brzobohatý.

Speciály

Tipy