Dějiny národa Českého - VOLÁNÍ JARA A VYNÁŠENÍ MORANY

21. 02 2022

 www.inadhled.cz   Autorka Jitka Čížová

  Také už máte zimy tak akorát a těšíte se na jaro jako naši dávní předci? Ti na rozdíl od nás věděli jak na to.....

  Prastarý a původní název ,,Smrtná "neděle je od dávnověkého obřadu ,,vynášení smrti. Tento obyčej je pokládán za nejstarší jarní obřad a udržel se dodnes takřka nezměněn. S křesťanskými Velikonocemi nemá nic společného, církev jej nejprve zakazovala jako pohanský. Vychází z předkřesťanského vztahu k přírodě a z magických obřadů přivolávajících na jaře životodárné slunce a déšť.

  Ze vsi se jako symbol zimy vynášela slaměná, vejdunky(skořápky) zdobená figura na kůlu, která se za vsí buď hodila do vody, nebo ze skály, popřípadě spálila. Říkalo se jí různě podle krajů: Smrtka, Smrt, Morana, Morena, Mořena a podobně. Průvod vedou zpravidla starší dívky,hlasitě prozpěvují: Smrt nesem ze vsi,nové líto do vsi,buďte selky veselý, že jsme Vám smrt odnesly..

  Když smrt utopili, všichni z průvodu rychle utíkali domů, kdo se opozdil, toho ,,smrt" chytila, dne a roku se nedožil. Po jejím zničení, symbolizující konec zimy, přinášela děvčata do vsi ,,líto" , pestře nazdobenou zeleň, ratolest či stromeček, aby tak otevřela cestu létu a slunci.

  Tato dívčí obřadní aktivita je zřejmě ozvěnou úlohy panen, podobně jako čistění studánek, v pohanských magických obřadech spojovaných s přírodními živly, hlavně s vodou.

Speciály

Tipy