Dějiny národa Českého - VRŠOVCI - VYVRAŽDĚNÍ STAROČESKÉHO RODU

5. 05 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Již od počátku našich dějin kromě vládnoucích Přemyslovců ovlivnovaly naší historii i některé jiné vznešené rody. Jedním z nich byl prastarý rod pocházejíci z jiných kmenů jako například Těpticů nebo Muticů, tedy Vršovci. Vršovci pocházeli z obce Vraclav u Vysokého Mýta. Velký vliv měl tento prastarý rod hlavně počátkem 11. století. Kosmas dokonce uvádí, že právě Vršovci měli na svědomí i zákeřné vyvraždění rodu Slavníkovců. Díky tomuto masakru měli získat hradiště na Libici, ale na druhou stranu, historicky je znám jiný viník, a to vládnoucí Přemyslovec Boleslav II., řečený Pobožný. Patrně nejslavnějším Vršovcem byl jistý Mutina, který se stal dokonce pobočníkem a rádcem knížete Břetislava II. Po dobu nepřítomnosti knížete jej i zastupoval, jako tomu bylo LP 1108, kdy byl kníže Břetislav na válečném tažení.

  Ne vždy ale byli Vršovaci přátelští k Přemyslovcům. V době vlády knížete Jaromíra se právě Kochan zasadil o oslepení a potupu na knížeti Jaromírovi. Tato událost se měla odehrát před zraky Jaromírova staršího bratra Oldřicha. Viníkem byl pak ale označen sám Oldřich. Rod Vršovců ovládal i Žatecký kraj, kde byl jeden ze členů kastelánem na stejnojmeném hradě-jmenoval se Božej.

  Úspěch, a hlavně bohatství Vršovců, byly trnem v oku u Svatopluka, který byl nejdříve údělným knížetem na Moravě, ale díky penězům a silnému vlivu z Německa se nakonec na krátkou dobu stal i knížetem českým. Tento původně moravský Přemyslovec se nehodlal smířit s konkurencí v boji o moc a 28. října LP 1108 nechal takměř všechny příslušníky rodu Vršovců povraždit. Tato hrůzostrašná podívaná se odehrála na dnešním Petříně, kde nebylo ušetřeno ani žen a dětí. Přímo v řetězech byli členové rodu Vršovců vláčeni na Petřín jako dobytek a zmasakrováni.

  Patrně nejkrutější smrt v tomto masakru měl Mutina, který byl nejdříve v kole lámán a nekonec mu bylo podříznuto hrdlo. Nad touto krutostí se podivoval i samotný císař římský, který se o tomto masakru posléze dozvěděl. Svatopluk si ale své slávy na knížecím stolci v Praze moc dlouho neužil. Zavražděn byl rok po této krvavé události, kdy ho údajně napadl jezdec s kopím jedoucí na koni a probodl ho zákeřně zezadu. To, jestli to byl přeživší Vršovec, který díky útěku v Praze zmasakrován nebyl, to už nevíme, ale možná to byla odplata za masakr v Praze. Rod Vršovců touto zákeřnou vraždou vymřel až na dva příslušníky, kteří uprchli ze země. Až teprve v polovině 12. století se jistý Jarohněv vrátil zpět do Čech a stal se dokonce kastelánem na hradě v Litoměřicích. Zde ale stopa po slavném rodu končí. Musím napsat, že doba raného středověku byla opravdu krutá, patrně nikdo si nebyl jist svým životem a smrt byla všudypřítomná.

Speciály

Tipy