Dějiny národa Českého - VYŠEHRADSKÝ KODEX

14. 12 2021

www.inadhled.cz    Autor: Aleš Hroník

  Vyšehradský kodex je jedinečný prastarý exemplář bohatě a nádherně iluminovaného rukopisu a stránek latinsky napsaných textů. Vyšehradský kodex-tak se mu říká proto, že byl nalezen v knihovně vyšehradské kapituly, náleží k našim nejcennějším knižním památkám a je to mistrovské dílo celoevropského významu.

  Vznik tohoto neskutečně cenného díla řadím do doby L.P. 1060 až 1086, tedy do doby prvního českého krále Vratislava I. Přemyslovce. Obsahuje sice jen sbírku výňatků z evangelií, avšak ručně psané písmo a brilantní ilustrace vytváří spolu udivující umělecký celek. Kodex je dnes uložený ve státní knihovně v Praze, ale patrně ale vznikl na území dnešních Západních Čech. Ve státní knihovně má dodnes své místo v oddělení cenných rukopisů a vzácných výtisků. Vyšehradský kodex nám zachoval názorné svědectví o umění dávných písařů a ilustrátorů z klášterních skriptorií. K čemu dnes vzhlížíme v úctě a obdivu, bylo kdysi řemeslnou, všední prací mnichů, pravda mnichů školených, velmi učených.

  Vyšehradský kodex byl patrně poprvé ukázán při korunovaci krále Vratislava I. Přemyslovce, a proto je také znám i pod jménem korunovační evangeliář Vratislava I. L.P. 1085. Je v něm třeba napsán, a zobrazen iniciál sv. Václava.

  Asi nejimpozantnější stránkou ve Vyšehradském kodexu je barevné vyobrazení Krista s apoštolskou družinou. Po zhruba padesáti letech od jeho prvního vydání, ve znojemské rotundě z pokynu údělného knížete Konráda II. vymaluje anonymní umělec další z řady krásných iluminací.

  Samotná kniha má 28 stran, 108 pergamenových listů a dnešní jeho cena byla údajně v roce 1998 vyčíslena na více jak 1 miliardu českých korun. V roce 2005 se stal Vyšehradský kodex národní a kulturní památkou. Vyšehradský kodex byl vystaven v mnoha evropských městech, mimo jiné i v Paříži. U nás byl veřejně ukázán například v únoru 2015 v pražském Klementinu.

  Tuto historickou a neobyčejně krásnou knihu bych Vám přátelé přál vidět, je to jako když se zahledíte do zrcadla, kde vidíte Krista a jeho rodinu.

Speciály

Tipy