Dějiny národa Českého - VZNIK ČESKOSLOVENSKA

28. 10 2021

 www.inadhled.cz  Autor: Aleš Hroník

 Letos tomu je 103 let, co vznikla samostatná Československá republika. Památný den našich dějin, 28. října 1918, se zrodil z podzimní mlhy. Bylo pondělí, pracovní den, přesto od časného rána propluly pražskými ulicemi davy lidí očekávající rozhodnutí. Kolem 10. hodiny oznamovaly vývěsky na redakcích novin a brzy potom i zvláštní výtisky, že Rakousko-Uhersko padlo.

  Odpovídajíce se na notu pana prezidenta Wilsona z 18. října zaslanou vládě rakousko-herské a ve smyslu rozhodnutí pana prezidenta pojednati odděleně s Rakousko-Uherskem otázce příměří a míru, klade si rakousko-uherská vláda za čest prohlásit, že s rozhodnutím pana prezidenta Wilsona souhlasí a zejména o právu nového vzniklého státu Československého a Jihoslovanského.

  Zatímco se ulice a náměstí plnily místy až k přecpání, z tisíce hrdel zněly národní písně, neznámí lidé se slzami v očích se na potkání objímali, řečníci mluvili k radostně rozrušenému lidu, čeští vojáci okázale odhazovali čepice tzv. rakouské jablíčko, jiní začali snímat s úřadů rakouské dvouhlavé orlice, jako symbol rakouské nadřazenosti, obchodníci zase německy psané nápisy a reklamy, které hned ozdobili odznakem slovanské trikolory.

  V Obecním domě se sešel nový Národní výbor s poslanci Františkem Soukupem, Antonínem Švehlou, Aloisem Rašínem a Vavrou Šrobárem a vydali k národu prohlášení, které znělo takto:

Lide československý!
Tvůj odvěký sen se skutkem stal. Stát Československo vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států celého světa. Lide československý! Vše co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový, zcela svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů. Projev trval tři hodiny a davy přímo rozplakal.

  Téhož dne, 28. října vydal nový Národní výbor pro samostatný stát prví zákon, psaný rukou Rašínovou, jehož hlavní představou bylo, že dosavadní zákony a nařízení pro udržení pořádku v platnosti, tedy pro historické země české zákony rakouské, a pro Slovensko uherské. Skutečná revoluce se nekonala jen na ulicích, kde rozjařený lid odstraňoval pouze zevní znaky nenáviděné svržené moci, ale i v kancelářích, ve školách a v dalších úřadech.

  Neslavilo se ale jen v Praze, přidávala se další důležitá města v Čechách na Moravě, Slezsku a také na Slovensku. Prezidentem a to v pořadí prvním se stal profesor Tomáš Garrique Masaryk. Hned 22. prosince 1918 přijal nový prezident na Pražském hradě nově zvolenou vládu lidu Československého.

  Československý stát však díky vládám na konci 20. století nevydržel ani sto let. Ptám se tedy vás drazí přátelé, jaký máte názor na rozdělení Československa, a nebojte se napsat co si o tom opravdu myslíte. 

Speciály

Tipy