Dějiny národa Českého - VZNIK HUSITSKÉHO MĚSTA TÁBOR

10. 08 2021

 www.inadhled.cz  Autoři: Aleš Hroník a Jiří Zubek

   Na přelomu roku 1419-1420 se do mimořádné tísnivé situace dostali venkovští stoupenci husitství. Kromě krutých podmínek, které jim připravila zima, zesílilo jejich pronásledování ozbrojenou družinou z řad feudálních pánů. Byly to vlastně hony na kacíře, část husitů našla útočiště v několika městech, která se přihlásila k hnutí. Jan Žižka poté, co byl donucen opustit Prahu, šel nejdříve do Plzně, ale poté si on a jeho stoupenci našli místo nedaleko Sezimova Ústí, kde bylo v té době opuštěné hradiště. Název dostalo Tábor podle jména hory tyčící se nedaleko Jeruzaléma.

  Počet obyvatel vzrůstal nejprve příchodem venkovanů z okolí, kde v té době zcela zanikla řada vsí. Brzy se rozšířila pověst o novém útočišti a přicházeli i osadníci ze vzdálenějších míst. Hned v začátcích sem přesídlil i Jan Žižka z Trocnova, který odešel se svými stoupenci z Plzně, v níž zvítězila králova strana. Již při příchodu do Tábora se Žižka těšil velké oblibě a značné autoritě. Ve městě situace vyžadovala přísnou kázeň a vojenskou organizaci. Tehdy byli zvoleni čtyři hejtmani (Mikuláš u Husi, Zbyněk z Buchova, Chval z Machovic a Jan Žižka ), z nichž každý velel jednomu z polních vojsk. Jejich prvním velkým úkolem bylo pomoc při obraně Prahy před křížovou výpravou L.P.1420.

  V Táboře se od začátku střetávaly různé názorové skupiny lišící se výkladem jednotlivých článků víry i v přístupu k problému. Pro další vývoj vnitřních poměrů ve městě bylo významné zvolení Mikuláše z Pelhřimova. Mikuláš měl velkou autoritu i dostatek rozvahy, aby čelil narůstajícímu náboženskému extrémismu v Táboře a jeho okolí. Tím byl v Táboře radikální směr značně oslaben. Město Tábor bylo centrem husitství i za Jana Roháče z Dubé, uprostřed města stála kašna do které házeli přicházející majetky a mince, zkrátka byl to takový křesťanský komunismus. Město po pár letech svého trvání mělo dokonce více jak 3500 obyvatel. A tak mu 25. ledna L.P. 1437 udělil Zikmund Lucemburský statut královského města, po vzoru Starého města Pražského.

  Významným mezníkem byl pro město Tábor rok 1492, kdy na okraji města byla vybudována vodní nádrž zvaná Jordán, voda byla vytlačována až do sedmi městských kašen v Táboře. A roku 1512, byl konečně dokončen chrám (Proměnění Krista). Slavné husitské město každý rok přiláká tisíce turistů a milovníků husitských zbraní. Doporučuji jej navštívit.

Speciály

Tipy