Dějiny národa Českého - VZNIK KRÁLOVSKÝCH MĚST ZA PŘEMYSLA OTAKARA II.

6. 02 2022

www.inadhled.cz    Autor Aleš Hroník Vznešený rod Přemyslovců

  V jakém sledu vznikla česká a moravská města?

  První privilegium získalo město Uničov LP. 1213. To bylo již za krále Přemysla Otakara I., tedy dědy krále "železného a zlatého". Tenkrát byla výsadní vesměs města jako Hradec Králové, Brno, Litoměřice, Olomouc Znojmo,Opava a samozřejmě Praha.

  Dalším městem v době Přemysla Otakara I. bylo město Hodonín a Nové Město nad Metují. Na církevní půdě vznikla také města poddanská, jako Kladruby a Velehrad.

  Za krále Václava I. tedy LP. 1230-1252 se proces výstavby výrazně zrychlil. Jmenuji alespoň města jako: Jihlava, Stříbro, Žatec, Loket, Kouřim, která ale byla jako hradiště daleko starší, a pak některá sídliště později přenesená, totiž znovu a na výhodnějším místě založená, vesměs v sousedství původního centra. Starý Kolín, Starou Plzeň, Starý Písek.

  Za otce a nejvelkorysejšího zakladatele středověkých měst je pokládán Přemysl Otakar II. Sám jich založil cca 25, za jeho královské éry jich vzniklo i s hradišti více jak padesát. Privilegium města dal třeba Jihlavě, Berounu, Čáslavi, Tachovu, Ústí nad Labem, Uherskému Hradišti, Německému Brodu (dnešnímu Českému Brodu), ale také Moravské Třebové.

  Řadě sídlišť povolil "přenesení" mj. Kolínu, Chrudimi a Písku. S jeho jménem jsou spojeny kolonizační podniky jako založení královského města Nymburku, Poličky a zejména jeho nejoblíbenějších Českých Budějovic, které král Přemysl Otakar II. začal budovat vlastně na panství jihočeských Vítkovců, což zajisté se setkalo s velkou nevolí až nevraživostí, která vlastně vedla až k osudovému Moravskému poli.

  V jeho éře vzniklo i mnoho měst poddanských podle příkladu krále budovaných velkými feudály. Zrodily se třeba Broumov, Přelouč, Český Krumlov, Chotěboř, Česká Lípa, Třebíč, Ostrava a mnoho jiných slavných měst naši krásné země.

  Za vlády Přemyslova syna bych chtěl zmínit jen jedno, ale zato důležité a dodnes ceněné město Kutná Hora. Král Přemysl Otakar II. nám tu do dnešní doby zanechal mnoho krásných měst a míst. Chraňme je tedy před nepřáteli, ať jíž jsou z Východu nebo Západu.

Speciály

Tipy