Dějiny národa Českého - ZAPOMENUTÁ STAVBA (ROTUNDA SV. VÁCLAVA)

25. 03 2023

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník  Dnes malá připomínka historie, o které jsme vám dlouhých pár let přinášeli informace a snažili se ve vás probouzet zájem o minulost naší země. Takže se pojďme vrátit o pár století zpět. Ona nás tam vláda a Brusel jstejně vrací.

  Je mnoho sakrálních staveb, po kterých dnes zbyla jen legenda či obvodové zdi. Mnohdy jsou to stavby i stovky let staré a v dnešních dobách již zapomenuté. Jsou v podzemí barokních či renesančních budov, a návštěvníci, kteří přijedou do naší krásné vlasti, je již nikdy neuvidí. Jedna takováto stavba byla objevena při rekonstrukci v roce 2003 na Malé Straně v Praze díky posluchačům Matematicko-fyzikální fakulty. Ihned začala práce na rekonstrukci této staré románské rotundy, která pochází pravděpodobně z 10. století. Je možné, že stavba byla započata v době věčného knížete a světce Václava z rodu Přemyslovců, který byl podle legend zavražděn bratrem Boleslavem I. dne 28. září LP 935. Někteří historikové a badatelé se dnes domnívají, že ještě před stavbou této dnes již zapomenuté rotundy stávala ještě starší sakrální stavba, která by patrně naznačovala, že se jedná nejstarší stavbu na území hlavního města Prahy.

  Do dnešní doby se dochovala jistá legenda, ve které se píše, když kníže Boleslav jist si vinou na smrti svého bratra knížete Václava nechal převésti ostatky dne 4. března LP 938 ze Staré Boleslavi do sídelního města českých knížat, zastavil se u zmíněného kostela, jelikož tažná zvěř stála jako přibitá a nehla se ani o krok. Až když nový kníže (rozumí se) Boleslav I. propustil vězně, jenž v černé věži byli neoprávněně vězněni, tažná zvířata pokračovala dále v cestě na Hrad pražský.

  Ve 13. století sloužila rotunda sv. Václava jako pohřební kaple farnímu kostelu sv. Mikuláše (který byl v době rekatolizace barokně přestavěn do dnešní podoby). Díky barokním stavbám na konci 17. a začátku 18. století rotunda zmizela a byla dosti poničena. Zachovalo se jen obvodové zdivo a podlaha, na jejichž záchraně se intenzivně pracuje. Našla se i krypta, která je podle historiků a archeologů ještě starší než samotná rotunda sv. Václava z 10. století. Je to jistě velký a evropském měřítku nevídaný objev, který si Vaši pozornost zaslouží.

Speciály

Tipy