Dějiny národa Českého - ZBROJ KNÍŽETE SVATÉHO VÁCLAVA

4. 03 2021

 www,inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

  Svatováclavskou zbroj tvoří přilba a kroužkové brnění složené z košile a krátkého pláštíku s límcem. Největší spory se samozřejmě vedou o autentičnost těchto předmětů, jejichž stáří je většinou zpochybňováno, ale stejně jde o unikátní kousky.

  Nejstarší zpráva o zbroji sv. Václava nalezena v listině biskupa Jana z Dražic L.P. 1333, v niž ukládá kožešníkovi Heřmanovi a jeho potomkům, aby zbroj sv. Václava udržovali v čistotě. Samotná přilba je vykována z jednoho kusu železa ve tvaru nízkého kužele. Základnu tvoří nepravidelný ovál o obvodu 70 cm. Dobře zachované přední straně dominuje kryt nosu, tzv. násosek s obrazem Krista, který vznikl vbitím stříbrného plechu. Tento vzor je nesmírně důležitý pro časové zařazení přilby. Navíc asi jde o vůbec nejstarší znázornění Krista na našem území.

  Jedním z důvodů, proč není snadné určit stáří přilby, je nedostatek srovnávacího materiálu. V době Karla Velikého už sílí křesťanství a pohanské zvyky ustupují. Silným vodítkem k určení původu přilby se stal reliéf Krista. Připomíná totiž jednak vlivy irské, jednak vlivy skandinávské. Nakonec převažuje názor vlivy Skandinávie, což potvrzují i nálezy stříbrných vikinských křižáků.

  Je zajímavé, že Kristus na nánosníku svatováclavské přilby má ruce přivázáné a nikoli přibité. Stejné je to i na vikingském křížku z Golandu, což potvrzuje normanský původ přilby. Tento fakt vedl některé badatele k názoru, že na svatováclavské přilbě není znázorněn Kristus, ale germánský bůh Odin. I když zní tento názor fantasticky, na základě antropologických expertíz se dnes k němu kloní i soudní znalci a odborníci. Já bych napsal: podivuhodná kacířská myšlenka.

  Nakonec bych se asi přikláněl k tvrzení, že svatováclavská přilba vznikla v normanských dílnách a odtud doputovala až ke knížeti Václavovi. Patrně jeho objednávka.

  K podobným názorům došlo také při zkoumání kroužkového brnění, které sestává ze dvou částí. Základem je košile dlouhá 109 cm o celkové váze 10 kg. Kníže Václav nebyl patrně žádný pápěrka.Druhou část tvoří pláštík, který kryl krk a ramena, a límec zdobený třemi řadami zlatých kroužků, což odkazuje na zákazníka z vyšších vrstev. Způsob práce sice ukazuje na Orient, ale podle všeho jej vyrobili germánští řemeslníci, kteří byli obeznámeni s celou řadou východních výrobních technik.

  Český kníže Václav chodil zkrátka v opravdovém luxusu. A možná, že se jednalo o celou kolekci, která mohla být i dárkem od samotného německého krále Jindřicha I. Ptáčníka. Ale důkaz pochopitelně chybí!!!

Na obrázcích: Přilba, která údajně patřila knížeti svatému Václavovi a kroužková košile a pláštík.

Speciály

Tipy