Dějiny národa Českého - ŽIVOT V PRAZE V DOBĚ JANA LUCEMBURSKÉHO

13. 04 2022

www.inadhled.live   Autor: Aleš Hroník

  Praga caput regni (Praha hlava království)

  Podle dnešních odhadů žilo v Praze začátkem 14. století na Starém Městě pražském osm až dvanáct tisíc obyvatel. Lidé v Praze podléhali jen králi, který od nich požadoval poplatky zvané již v době přemyslovské daně či desátky. Jinak však jejich osobní svobody příliš neomezoval.

  Po několika letech 1306-1310, které řemeslu ani obchodu v Praze neprospívaly, uvítalo hlavní město království Jana Lucemburského s nadějemi. Praha po jeho nástupu získala celou řadu výhod a výsad. Některé starší výhody znovu potvrdil, jiné připojil. Tak třeba LP 1316 v Praze poskytl předkupní právo na dřevo plavené po Vltavě (přednost v nákupu), v roce 1329 zase rozhodl, aby ungelt (clo) z prodeje vína byl určen na dláždění ulic. Král Jan využíval bohatství vzkvétajících pražských měst nejen k vybírání pravidelných poplatků, ale často se k nim obracel i s žádostmi vysoké půjčky, ve kterých byl Jan Lucemburský mistr.

  Město bylo třeba spravovat, řídit jeho život, dohlížet na obchod, na pobyt cizích kupců. Ti měli v prostoru Týnského kostela odedávna vyhrazeno zvláštní místo, kde se museli ubytovat, nabídnout k prodeji zboží a zaplatit předepsané poplatky zvané ungelt. Tyto úkoly plnila rada asi dvanácti konšelů. V hodnosti purkmistra, který ji předsedal, se střídali po čtyrech týdnech.

  LP 1341 král Jan povolil Starému Městu vydat zákoník, který se pak stal vzorem i pro jiná města a obce. Asi největší triumf krále bylo jeho svolení ke zřízení radnice královského města Prahy. Dům, kde dnes stojí a stávala radnice, se jmenuje dům Veflina z Kamene (dnešní Staroměstské náměstí). Dodnes patří mezi sídla pražského primátora a magistrátu.

  Praha je krásné město, které nám závidí celý svět. Bohužel musím napsat, že se k ní nechováme zrovna pěkně, ničíme ji, a pomalu se z ní stává nebezpečné město, a to díky mafiím z východu či z černého kontinentu. Pozor na ně.

Speciály

Tipy