Dějiny národa Českého - ŽIŽKOVO RODIŠTĚ TROCNOV A ŽIŽKOVA RODINA

21. 07 2021

 www.inadhled.cz   Autor: Aleš Hroník

   Rodiště slavného vojevůdce  leží jihovýchodně od dnešního slavného města Trocnov. V krajině takřka panenské tam patrně od L.P. 1350 stály dva skromné zemanské dvorce. Vyhořely však v době třicetileté války, a tak je nahradil poplužní dvůr, i ten však na počátku 19. století zcela lehl popelem. Dnes je tu snad jen hájovna. Původní Trocnov patřil šlechtici, ale velmi chudému, takže bohužel není známé ani jeho jméno. O tom, jak chudý byl, vypovídají s odstupem věků výzkumy podniknuté v první polovině 20. století. Od roku 1920 až do roku 1938 bádala komise archeologů a výsledkem bylo objevení většího dvorce, kde se patrně Jan Žižka narodil.

  V Žižkových dobách stál na suchém terénu patrně velký zděný dvorec a kolem něho byl nevelký rybník, který již bohužel neexistuje. Proměření základů obou dvorců, jak malého, tak velkého ukázalo, že šlo o statky v té době běžné velikosti. Ten i onen dvorec sestávaly ze dvou rozměrných místností, nejspíše kuchyně a obytné nevelké síně, plus hospodářské stavení, patrně chlév a stodoly. K oběma dvorcům patřila polnost o výměře cca 16 hektarů.

  O rodině slavného vojevůdce Jana Žižky z Trocnova vím jen to, že jeho otec byl nejspíše jistý Řehoř (doklad je od krumlovských františkánů). V některých pramenech se ale uvádí Jan. Otec Jana Žižky podle dochovaných zpráv žil na Plzeňsku, kde zemřel patrně L.P. 1407. Matka Jana Žižky se jmenovala Johana, její datum úmrtí se však nedochovalo. Jan Žižka měl i dva bratry a jednu sestru. Bratr Jaroš se určitou dobu podílel na zbojnických akcích v jižních Čechách. Skončil však na popravčím špalku L.P. 1428.

  Sestra Jana Žižky se jmenovala Anežka a byla jistě o mnoho let mladší než Jan Žižka sám, jelikož ho o mnoho let přežila, zemřela patrně L.P. 1440. Jan Žižka byl i dvakrát ženat, obě jeho manželky měly shodné jméno Kateřina. Bohužel jména dvou Žižkových dcer a a jejích osudy nejsou známy. Zatímco o manželovi jedné z dcer víme, že se jmenoval Ondřej z Dubé a padl L.P. 1424 v bitvě u Malešova.

  Ještě jedna spekulativní stopa kolem Jana Žižky je, a to ta,  že L.P. 1416 Žižka v Praze prodal drahý dům v dnešní ulici Na Příkopech, aby vzápětí koupil lacinější v dnešní Pařížské ulici. Vše, tedy i dům, odkázal dcerám, a tím je patrně Jan Žižka i zabezpečil. Snad jen dodám, že slavný husitský hejtman a vojevůdce zemřel 11. října L.P. 1424 v Přibyslavi.

Speciály

Tipy