Právě se nacházíte:

Dopis a kříž

30. 06 2024

www.inadhled.live  Máme tu další dopis našich čtenářů a jeho téma je vcelku zásadní. Politické pseudoelity kšeftují s národním bohatstvím. Vážení, dovoluji si vám zaslat otevřený dopis ministrovi kultury v kauze vyvezení Korunovačního kříže. Neboť hrozí, že bude tento kříž po jeho návratu z Drážďan do ČR opět vyvezen, byl ministr kultury vyzván, aby veřejně sdělil, zdali bude s jeho opětovným vyvezením do zahraničí souhlasit. Tento otevřený dopis je součástí aktivity Výzva za navrácení Korunovačního kříže, kterou veřejně podepsalo více než 7000 lidí (narodniproud.cz/vyzva). Budu velmi rád za zveřejnění tohoto otevřeného dopisu (viz přílohu) v médiích.Se srdečným pozdravem Ing. Václav Hrabák, úvodní signatář Výzvy za navrácení korunovačního kříže

otevřený dopis, v Praze dne 24. června 2024

 

Vážený pane ministře,

 

žádám Vás tímto o sdělení, zdali v případě, že by Ministerstvo kultury bylo znovu požádáno o souhlas s vyvezením národní kulturní památky Korunovačního – Ostatkového kříže mimo hranice ČR, tak zdali by vydalo souhlasné stanovisko. Z hlediska vysoké důležitosti, kterou Korunovační kříž pro naši zemi má (jak symbolické, duchovní či kulturní, tak z hlediska základů naší státnosti), je jistě namístě, aby ministr zasáhl do schvalovacího procesu. Celá kauza vyvezení Korunovačního kříže na výstavu do Drážďan, navíc v den výročí okupace Německem, vzbudila velké veřejné pobouření, statisíce lidí se o tuto kauzu zajímalo, více než 7 tisíc lidí veřejně podepsalo Výzvu za navrácení Korunovačního kříže zpět do ČR (viz narodniproud.cz/vyzva), 8. 5. na Hradčanském náměstí proběhla demonstrace na podporu návratu Korunovačního kříže (youtu.be/3ereBRkX4rE). Podle veřejně dostupných informací kurátor výstavy Jiří Fajt pravděpodobně připravuje jeho další vyvezení na jiné výstavy. Navíc bylo (na základě nesouladu mezi zjištěnými skutečnostmi z Ministerstva kultury a Celního úřadu) na celý postup vyvezení Korunovačního kříže podáno trestní oznámení na Policii ČR.

 

odůvodnění:

Nejvzácnější český národní a církevní předmět – Korunovační – Ostatkový kříž, který nechal zhotovit Karel IV., a který obsahuje ty nejcennější křesťanské relikvie (dřevo z Ježíšova kříže, trny, část hubky, ost. sv. Anny, sv. Jana Křtitele atd.) – byl se souhlasem Svatovítské kapituly odvezen na půl roku na „světskou“, „uměleckou“ výstavu do Drážďan (spolu s více než 100 dalších artefaktů Svatovítského pokladu, včetně Svatováclavského meče). Povolení k vycestování ze země vydalo Ministerstvo kultury do 29. 9. 2024, nicméně kurátor výstavy Jiří Fajt (bývalý ředitel NG) se nechal slyšet, že plánuje cestování celé výstavy Svatovítského pokladu do dalších zemí (mluví se o Vídni, Paříži a New Yorku) v následujících dvou letech. Celou výstavu při zahájení „posvětili“ například prezident Petr Pavel či kardinál Dominik Duka, ještě navíc v den výročí německé okupace 15. března letošního roku.

Celá tato akce je velmi nešťastná z mnoha důvodů. V prvé řadě se jedná o Korunovační kříž, který sloužil ke korunovaci českých králů. Dlouho byl nedílnou součástí korunovačních klenotů a přestože není uchováván přímo se Svatováclavskou korunou v korunní komoře, neměl by vůbec opouštět Pražský hrad. Karel IV. právě pro uchovávání tohoto kříže a dalších korunovačních klenotů postavil hrad Karlštejn.

Odvezení Korunovačního kříže do Německa spustilo velkou vlnu nevole, výzvu za navrácení kříže veřejně podepsalo již více než 7 000 lidí, na Hradčanském náměstí proběhla demonstrace za jeho navrácení, které se účastnily stovky lidí. Společnost pobouřilo i to, že církev, které je tento kříž kvůli obsahu církevních relikvií a ostatků svěřen do péče, by o něj měla řádně pečovat i vzhledem k jeho důležitosti vůči české státnosti. Nikoho by nenapadlo vystavovat mimo naše hranice, navíc na půl roku, Svatováclavskou korunu. A Korunovační  – Ostatkový kříž má pravděpodobně pro naší zemi ještě větší význam.

Avšak z hlediska náboženského jsme na půl roku mimo naše hranice nechali odvézt pro každého křesťana úplně nejposvátnější předmět, který nemá obdoby po celé Evropě. Něco, co bychom u nás měli sami uctívat a mít ve vážnosti. Něco, co by mělo sloužit každému věřícímu v jeho duchovnosti i ochraně. Karel IV. každý rok 14 dní po Velkém pátku nechával Korunovační kříž vystavovat pro věřící a z celé země se k němu konala procesí. Sám kardinál Duka s tímto křížem celebroval na Velký pátek v době kovidu kvůli pomoci celému českému národu. Právě v této době, kdy nedaleko od nás zuří válka, ve které je naše země také zapojena, by tento kříž měl být k dispozici našim věřícím a v případě nutnosti by měl být i použit k modlitbám a k ochraně nejen věřících, ale všech lidí na českém území.

Další důvod k pobouření veřejnosti je ten, že celý akt účasti našeho prezidenta na vernisáži v Drážďanech bez odpovídajícího diplomatického protějšku, a předání nejcennějšího státního předmětu do Německa, se dá vyložit jako symbolické podřizování se našemu západnímu sousedu. Od mnoha návštěvníků této výstavy, kteří ji navštívili v různé časy, máme potvrzeno, že vyjma vernisáže je o ní minimální zájem. Denně navštíví výstavu řádově jednotky, či nižší desítky lidí. I celá výstava je pro Svatovítský poklad dehonestující, „umělecká“ díla současných (celkem neznámých) autorů – fotografie, objekty a videa – mají temnou a destruktivní energii. Svatováclavský meč je dokonce vystavován tak, že kříž, který je „vyfrézován“ v čepeli, je hlavou dolů. S předměty tak vysoké duchovní hodnoty je zacházeno jako se střípky nějakého starodávného vymřelého kultu (Výstava nese název „Fragmenty...“).

Vzhledem k téměř nulové návštěvnosti by bylo sice nejvhodnější, kdyby se Korunovační kříž vrátil na naše území dříve než v září. Ale je pravdou, že to je až příliš optimistická varianta. Nicméně doufám, že velmi bedlivě posoudíte myšlenku, že po ukončení drážďanské výstavy by se Korunovační kříž měl vrátit na Hrad a žádné další cestování by již neměl podnikat. Nejen dokonce letecky přes oceán, ale ani po evropských zemích. Tento kříž by jako křesťanský ale i národní poklad a klenot měl již natrvalo zůstat na Pražském hradě.

 

 

Se srdečným pozdravem

 

 

       Ing. Václav Hrabák

       úvodní signatář Výzvy za navrácení korunovačního kříže

       tel: 603 743 049

       vaclav.hrabak@volny.cz

 

 

 

 

přílohy:

Webové stránky Výzvy za navrácení korunovačního kříže s podpisy signatářů: narodniproud.cz/vyzva.php

Video ze shromáždění za návrat Korunovačního kříže (8. května 2024) youtu.be/3ereBRkX4rE

Rozhovory s historikem Petrem Bahníkem o Korunovačním kříži youtu.be/39tEzQxLhZA a youtu.be/OmClqBIv-w4

 

Speciály

Tipy