Interrupce, sexuální výchova, cenzura a pandemie – o všem rozhodnou na půdě OSN a WHO

2. 07 2023

www.inadhled.live   Drazí přátelé, začíná skutečný maraton radikálních projektů v OSN a WHO. Každý z nich si klade za cíl změnit životy obyčejných lidí po celém světě, proti jejich vůli, aniž by se jich ptali na souhlas, nad hlavami jimi zvolených státních orgánů.

   V září bude OSN diskutovat o přístupu dětí na celém světě ke vzdělání o „populačních problémech“, jako jsou interrupce a antikoncepce. Genderově transformativní vzdělávání povede k implementaci „genderově neutrálního“ chování a propagaci LGBT subkultury již od mateřských škol.

  Radikálové se dlouhodobě snaží zařadit do systému ochrany lidských práv postuláty legalizace interrupcí „na požádání“, vulgární sexuální výchovy dětí či homoadopce. Nyní využívají příručku pro vlády podporovanou agenturami OSN, připravenou Mezinárodní komisí právníků, která obsahuje 21 zásad pro trestněprávní přístup k „chování souvisejícím se sexem, reprodukcí, užíváním drog, HIV, bezdomovectvím a chudobou“. Vyzývají v ní k dekriminalizaci interrupcí a také k neuplatňování trestního práva, které v určitých situacích chrání nezletilé před sexuálními delikty. Píší doslova, že „sexuální chování osob mladších než pohlavní dospělost může být ve skutečnosti dobrovolné“, ale nespecifikují spodní věkovou hranici. Doporučují zavést legislativu, která nakonec mnohé případy pedofilie legalizuje, jelikož tato „výjimka“ se může týkat nejen 17letých, ale i 10letých a mladších dětí.

  Znepokojilo nás nedávné prohlášení ředitele WHO Thedrose Adhanoma Ghebreyesuse o „přípravách na další pandemii“. Klíčovou roli v boji proti ní má sehrát smlouva vyjednávaná již několik měsíců ve WHO. Podobně se vyjádřil i jeden z největších sponzorů WHO - Bill Gates, který obhajoval vytvoření globálních nástrojů k boji proti pandemiím.

  Nedávná publikace vědců z americké Johns Hopkins University a švédské Lund University, kteří analyzovali téměř 20 tisíc výzkumu, zabývajících se bojem s pandemií Covid-19, je v rozporu s účinností působení WHO. Poukazuje na to, že zavedení lockdownů propagovaných WHO mělo „zanedbatelný dopad“ na snížení úmrtnosti, a že přínosy této politiky byly „kapkou v moři, ve srovnání s šokujícími vedlejšími náklady“.

  Naši experti sledovali poslední jednání Mezivládního vyjednávacího výboru WHO, který je zodpovědný za vypracování této kontroverzní smlouvy. Delegace zemí podpořily připravený dokument a posílení pozice WHO, což dokazuje nedostatek reflexe z jejich strany. Podobně tomu bylo i před rokem, kdy byl zkompromitovaný ředitel WHO znovu zvolen na další období a Severní Korea získala místo ve Výkonné radě WHO. Ve veřejných konzultacích jsme proto zdůrazňovali, že Smlouva nesmí vést k omezování suverenity států a přenášení pravomocí na představitele WHO.

  Nový návrh dokumentu byl zveřejněn na začátku června. Ačkoli stále uvádí, že WHO odehrává „ústřední roli řídícího a koordinačního orgánu pro mezinárodní činnosti v oblasti zdraví“, a že o prohlášení pandemie rozhoduje generální ředitel WHO, pasáž, která by mohla přímo zasahovat do suverenity signatářů, má byla stažena. Zaznělo také ujištění, že národní vlády mají „suverénní právo vytvářet a implementovat legislativu k realizaci svých zdravotních politik“. Bohužel, objevily se i nebezpečné pasáže o boji s „infodemií“, tedy příliš velkým množstvím informací o pandemii. Toho lze využít k zavádění globální cenzury a zavedení omezení.

  Obrovskou hrozbou pro suverenitu států, pro ochranu života, manželství či rodiny je i návrh dohody mezi Evropskou unií a zeměmi Afriky, Karibiku a Tichomoří, pomocí které chtějí radikální politici z EU nutit chudé země podporovat na mezinárodních fórech interrupce, vulgární sexuální výchovu a gender ideologii. Nástrojem finančního nátlaku měla být finanční pomoc z EU. Dohoda ve své současné podobě zavazuje 79 afrických, karibských a tichomořských zemí k hlasování v OSN společně s radikály ovládanou Evropskou unií. Bruselští úředníci by tak získali „kontrolní podíl“ ve Valném shromáždění OSN a zabránili by vytváření koalic ochránců života. Právníci Ordo Iuris připravili k dohodě řadu analýz, které zaslali lídrům zemí EU. Poukázali jsme na postkoloniální charakter dokumentu, který zneužívá postavení Evropské unie a zasahuje do kultur a tradic jiných zemí. Upozorňovali jsme také na jeho nesoulad s mezinárodním právem. Naše aktivita přispěla k tomu, že v květnu byla ratifikace nebezpečného dokumentu zablokována polskou vládou.

  Také v případě nové Smlouvy o zločinech proti lidskosti předložila polská delegace při OSN v New Yorku argumenty v souladu s těmi, které jsme jí poskytli, a vyslovila se proti přijetí tohoto dokumentu. Radikálové se z ní snaží udělat zbraň v boji proti „homofobii“.

  Naši odborníci připravují rozbor konceptu tzv. reprodukčních a sexuálních práv, která radikálové využívají k prohlášení interrupcí za „právo člověka“. Ukážeme v ní zdroje tohoto konceptu a pojednáme o dopadech její implementace, zejména umožnění zabíjení nevinných a bezbranných nenarozených dětí, nevedoucí ke skutečnému zlepšení úrovně lékařské péče o ženy.

   Zároveň dokončujeme práce na analýze kompetencí šesti mezinárodních výborů OSN a Rady Evropy, které sledují dodržování lidských práv ve světě. Ukáže, že pravomoci výborů jsou většinou omezeny na shromažďování a komentování informací o konkrétních zemích. Žádný z nich nemá pravomoc vydávat závazná rozhodnutí nařizující suverénním státům, aby podnikly konkrétní kroky.

  Připojte se k našemu úsilí.

Ordo Iuris

Speciály

Tipy