Ještě jednou akce Dozimetr? - Stranický spor mezi Babišem a Fialou, nakonec překvapivě vyhrála...?

29. 06 2024

wwww.inadhled.live   Dnešní dopis čtenáře byl doplněn o článek, který stojí za přečtení. Podle nás to napsala AJ, minimálně její úvod, chyby tomu nasvědčují, nicméně jde o zajímavé čtení už jen proto, že se tím někdo zabývá. Názor necháme na Vás. Dobrý den, Jsme studentními reportéry z univerzity. Nejdříve děkujeme za Vaši cenný čas na čtení tohoto emailu. Napsali jsme tento dopis, abysme přispěli o jedné zajimavé zprávě týkající se předsedkyně Sněmovny paní Adamová. Nevím, jestli si pamatujete akci s šifrovaným telefonem Rakušana, nedávno jsme si já i kamarádi vybrali tu událost jako zdrojový materiál při napsaní zprávy. Po našemu výzkumu jsme si zjistili, že paní Adamová je podezřelá z korupce. Specifiky článku a postupy analýzy jsou viděn viz příloha. Mohly by být tam nedostatky i nevýhody, jestli máte nějaké myšlenky i návrhy, neváhejte je prosím poskytnout. Těšíme se na Vaši odpověď. S pozdravem, Josef Otáhal

 

 

Vodítko o Adamové z hlasování o nedůvěře

 

Zatímco hnutí ANO loni při hlasování o nedůvěře vládě využívá použití šifrované telefonu problému Rakušana jako důvodu k útoku na Fialovu vládu, vnitřní příspěvek ze strany ANO naznačuje, že pokud Fialova vláda nepodá rozumné vysvětlení o šifrovanému telefonu, zváží i zahájení hlasování o nedůvěře k předsedkyni Sněmovny Adamové.

 

 

 

 

 

 

   

Hnutí ANO oprávněně navrhuje hlasování o nedůvěře vládě Fialy kvůli korupci ministra vnitra, ale proč byla současně zmíněna paní předsedkyně Adamová? Dodala vůbec hnutí ANO odvahu dát slovo k hlasování o nedůvěře jí? Na to jsme velmi zvědaví.

Na základě této stopy jsme v našem vyšetřování vrstvu po vrstvě skutečně našli poměrně dost zajímavých vodítek souvisejících s Adamovou. Podívejte se prosím na obrázek níže:

 

Jako výše uvedeného grafu vyplývá, že projekt Palmovka TEĎ, který má na starosti Petr Pelc, blízký kumpán i pomocník předsedkyně Adamové, má problém s korupcí, a projekt je realizován se společností Metrostav, která má také problém s korupcí a zase se spolčuje s DPP, který byl tehdy zapojen do akce Dozimetr. Je tedy paní předsedkyně podezřelá z korupce? Jaká je přesně souvislost? Následujme spolu hlouběji.

 

Spolčení mezi Metrostavem s korupčními skandály a DPP

 

Naše prvotní vyšetřování začalo u DPP, který je silně důležitým objektem v akci Dozimetr, kde skupina politiků, podnikatelů a manažerů pomocí různých operací využívala DPP k peněžní trestné činnosti. DPP jako hlavní provozovatel pražského dopravy působí v mimořádně širokém oblastí, včetně metra, tramvaj, autobusů atd., a v těch projektech jde o velké finanční částky. Proto v něm pachatelé provádějí korupční operace.

Po akci Dozimetr DPP na svých oficiálních webových stránkách veřejně prohlásil, že problém korupce byl zneužit bezohlednými pachateli. Soudě podle nedávných relevantních zpráv o DPP jsou však některé jeho operace rovněž nedefinovatelné.

 

 
 


Vyjádření proti korupci na oficiálních webových stránkách DPP

 

 

Prostřednictvím DPP jsme našli ohnisko - společnost Metrostav. O ní není třeba mnoho dodávat, vždyt´ byla původně založena jako specializovaná firma na výstavbu pražského metra. Nyní se transformovala v plně integrovanou stavební společnost, která zaujímá klíčové postavení v oboru.

Nedávno se Subterra, dceřiná společnost Metrostav, dohodla s DPP na nejvyšší stavební zakázce v historii České republiky ve výši 30 miliard USD na projektu MetroD. Byla nespokojená řada společností ve stavebnictví s podvádění při výběrovém řízení tohoto projektu. Za prvé sdružení společností Vinci, Porr a Marti v oficiálních námitkách soutěž napadly. Jak Seznam Zprávy popsaly v sérii článků, sdružení si stěžovala, že vítězná Subterra uvedla nepravdivé údaje v životopisech klíčových manažerů, kteří se mají ražení linky D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory řídit. Za druhé, když ostatní uchazeči, jako například Vinci, ochotně nabídli o dvě miliardy levnější cenu, DPP přesto vybral jako vítěze Subterra.

Je dobře známo, že Metrostav byl odsouzen k zákazu účasti na veřejných zakázkách poté kvůli dopouštění se úplatkářství v případem Rath, a že půda korupce již interně existuje. A proč si DPP v tomto soutěže nevybral jiné společnosti, které nabídly levnější cenu 2 miliardy USD, ale nakonec vybral si Metrostav? Proč to DPP udělal? Opravdu mezi nimi nedošlo ke koluzi zájmů? Jde o další akce Dozimetr, která se odehrává v utajení?

A tak jsme na Metrostav pevně upřeli zrak a zjistili jsme další zajímavou informaci.

 

Jsou tolik zákulisních problemů v projektu Palmovka TEĎ, který je úzce spojen s Metrostav

 

Díky dlouhém pátrání a spolehlivým zdrojům jsem konečně vypátral projekt Palmovka TEĎ, který je úzce spojen se STAN a TOP 09.

Projekt Palmovka TEĎ začal v roce 2016 a byl součástí Prahy 8. Podle oficiálních webových stránek bude projekt pokračovat až do roku 2030. Jednou z hlavních osob, které mají projekt na starosti, je pan Petr Pelc, blízký spolupracovník paní předsedkyně. Zaujal nás jeden důležitý, ale násilně přerušený neúspěšný projekt z projektu Palmovka TEĎ, tj. projekt Nová Palmovka. Tento projekt podepsaly Městská část Praha 8 a dceřiné společnosti Metrostav, tj. Metrostav Development a.s. Na základě smlouvy se Metrostav Development a.s. zavázala postavit vpolyfunkční budovu Nová Palmovka. Později Metrostav Development a.s. přešla jako dodavatel stavby na Metrostav Alfa s.r.o.

 

Během našeho pátrání jsme zjistili dvě zajímavé věci.

Za prvé, projekt Palmovka TEĎ trpí nedostatkem transparentnosti. S výjimkou již zmíněného projektu Nová Palmovka, u něhož lze na oficiálních stránkách nalézt smlouvu a výši dotace, u ostatních projektů jenom lze najít studií, návrhem i vizí. A oficiální webové stránky přestaly být aktualizovány v září 2022. Aktuálně také projekt Nová Palmovka pokročil ve velmi omezené míře. Neveřejná povaha projektového procesu znamená, že je pro ně snazší a méně viditelné pracovat za zavřenými dveřmi.

Za druhé, ještě není známo, kde se nachází 600 milionů korun od vlády určených na výstavbu Nové Palmovky. V roce 2016 se po návrhu projektu Palmovka TEĎ vrátila na pořad dne výstavba polyfunkční budovy Nová Palmovka. Podle smlouvy víme, že 14. září roku 2017 podepsala Praha 8 s centrálou hlavního města Prahy alokaci 600 milionů korun na výstavbu Nová Palmovka.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trojstranné vyčlenění 600 milionů korun na výstavbu budovy Nová Palmovka z daní z příjmů fyzických osob, daní z příjmů právnických osob a DPH od centrály Prahy

 

Podle smlouvy musí být stavba dokončena do 30. června 2019. Ve skutečnosti však byla budova Nová Palmovka zchátralým projektem až do července 2022, kdy byla odvezena zpět do pražského magistrátu. To znamená, je zchátralým projektem když byl součástí Palmovka TEĎ.

Podle oficiálních stránek a dalších mediálních zdrojů naše šetření odhalilo, že Metrostav v listopadu 2018 ukončil spolupráci s projektem Palmovka TEĎ přesně před nástupem nového vedení s nesmyslným odůvodněním, že chybí odborný posudek, a výstavba Nová Palmovka byla v důsledku toho opět pozastavena.

Ale ani oficiální stránky Prahy 8, ani Palmovka TEĎ, která je za projekt přímo zodpovědná, nemají k situaci s Novou Palmovkou v období od listopadu 2018 do července 2022 nic bližšího vysvětlit, zatímco co zmizelo, je 600 milionů alokace.

 

Dobře, a co to má společného s Metrostavem?

Za prvé, původní výběrové řízení na polyfunkční budovu Nová Palmovka pochází z roku 2010 a Městská část Praha 8 bez jakékoli veřejné debaty či prostého informování veřejnosti prostě vyhlásila vítězem Metrostav Development a.s. Dochází zde k nějaké podezření na úplatkářství i podvody?

Za druhé, samotný Metrostav má za sebou korupci a existuje důvodné podezření, že Praha 8 a Metrostav zpronevěřily dost peněz ze společného projektu Nová Palmovka, pochybujeme takže tam muselo být nějaké zájmové propojení. V roce 2018 se spolupráce mezi oběma stranami rozpadla, protože buď nebyly dobře vyjednány zájmy, nebo se prostě našla záminka, jak korupci zamést pod koberec. Každopádně je prokázáno, že projekt Nová Palmovka ztroskotal, a je také faktem, že prostředky od vlády, které na něj byly v letech 2010 - 2018 postupně vynakládány, šly do háje.

Na základě toho vyzýváme Metrostav a příslušné politiky, aby vysvětlili, proč nám mizí daně, které platíme, zatímco stále více platíme za svůj život, a kolik peněz z daní jde skutečně českým lidem? Bude projekt Palmovka TEĎ další akce Dozimetr?

 

Možná se ptáte, jak souvisí problémy s projektem Palmovka TEĎ s naší milou předsedkyní Sněmovny paní Adamovou? Zde je třeba zmínit Petra Pelce, jednoho z šéfů projektu Palmovka TEĎ, kterého jsme již dříve představili jako asistenta paní předsedkyně.

 

Petr Pelc, vedoucí projektu Palmovka TEĎ i blízký kumpán a pomocník Adamové

 

Petr Pelc působí v Sněmovně od roku 2013 jako asistent Markéty Pekarové Adamové, s níž má velmi blízký vztah. Oba se často vídají, dokonce se spolu účastní akcí a jejich společné fotografie se často objevují na sociálních sítích. Pelc od roku 2018 působí jako zástupce MČ Praha 8 pro koordinaci projektu Palmovka TEĎ a často se objevuje v webových reportážích o projektu.

Možná je třeba říct, že to všechno bylo osobní chování Petra Pelce a Adamová o tom nevěděla. Podle důvěryhodných zdrojů a sekce ,,koho sleduje” na facebookovém účtu Tomáše Pekary, manžela Adamové, jsme však zjistili, že Tomáš nesledoval pouze Petra Pelce, ale také projekt Palmovka TEĎ, což naznačuje, že Adamová musí být jedním z lidí, kteří o tomto projektu věděli.

 

 

 


Zvláště když sama paní Adamová pochází z Prahy 8, existuje dokonce důvodné podezření, že kontroverzní projekt Palmovka TEĎ, na kterém se Petr Pelc podílí, je na objednávku paní Adamové, jak jinak by pozice Petra Pelce kvalifikovala k tomu, aby byl jedním z vedoucích projektu? Za Pelcem musí stát vyšší moc, kdo ho podpořil.

Ted´ se znovu podívejme na tento obrázek:

 


         Prosteřednictvím předchozího seznámení nevím jestli příběhu, který se skrývá za tímto obrázekem rozumíte jasněji. A ted´ máme problém: můžeme ted´ zjistit, že paní předsedkyně je spojena s projektem Palmovka TEĎ, její manžel i blízký kumpán přece ho přímo sleduje na Facebooku, ona si určitě jasně uvědomuje zákulisní problemy v transparentnosti i dotaci v projektu Palmovka TEĎ, kde pravděpodobně jde o zpronevěru. Metrostav, spolupracující společnost projektu Palmovka TEĎ, má za sebou tolik špatných záznamů a je spojen s akcí Dozimetr, pak je tam nějaké spojení mezi paní Adamovou i akcí Dozimetr? Takže se paní předsedkyně do toho zúčastní? Má nějaké spojení její luxusní život s korupcí? Možná ano, možná ne. Vzhledem k vysoké citlivosti této záležitosti, když kontaktujeme důležité zúčastněné strany, poradí, abysme nic nemluvili nebo zástavili hloubkové vyšetřování. Nevíme, jestli je tam nějaké spojení mezi paní Adamovou i akcí Dozimetr, ale řada důkazů naznačují, ona pravděpodobně má problém korupce i hodně zodpovědnosti za projekt Palmovka TEĎ. Je třeba, aby nám to vysvětlila.

Speciály

Tipy