Letuška….povolání, které má i své stinné stránky

10. 04 2014

Být letuškou (palubním průvodčím, stevardkou) je bráno jako prestižní povolání. Létá si po světě v rámci pracovních povinností, v případě setrvání v dané destinaci má i pár dní volna a může se podívat tam, kam chce. Hlavním důvodem přítomnosti palubních průvodčí v letadle je bezpečnost cestujících, letadla a posádky. Vše má ale i své stinné stránky, o kterých si ještě v závěru řekneme.  

  Nejdříve pár důležitých otázek. Jak se mohu vůbec stát letuškou? Jaké jsou požadavky? Jak probíhá výběrové řízení?

  Uchazečka/uchazeč musí být komunikativní, usměvavá, přátelská a vstřícná osobnost, musí mít velmi dobrou psychickou způsobilost a fyzickou zdatnost (mimo jiné i schopnost uplavat alespoň 100 m). Velmi důležitý je příjemný estetický vzhled, vysoký standard osobní úpravy, perfektní společenské vystupování, výtečný zdravotní stav, věk minimálně 19 let, vzdělání minimální úplné středoškolské ukončené maturitou, dále se vyžaduje výborná znalost českého jazyka, výborná znalost angličtiny a dobrá znalost dalšího jazyka (němčina, francouzština, španělština, ruština, italština, arabština), platný cestovní pas. Výkon funkce náleží mezi tzv. citlivé činnosti v oblasti civilního letectví. Předpokladem pro výkon této funkce je doklad o bezpečnostní způsobilosti.

  Ke specifickým požadavkům patří i výška u žen 160-185 cm, u mužů 160-190 cm a tělesná hmotnost.
Pro výpočet váhy je používán index tělesné hmotnosti BMI (Body Mass Index), kdy tělesná hmotnost vyjádřená v kilogramech se vydělí druhou mocninou tělesné výšky vyjádřené v metrech: BMI = tělesná hmotnost (kg) : výška na druhou (m). Za vyhovující hodnoty se považuje BMI = 19 -24,9.

  Jak probíhá výběrové řízení například u ČSA?

  Při zahájení výběrového řízení aerolinka ověřuje vždy totožnost, vzdělání, měření a tělesná hmotnost pro ověření, zda splňuje dotyčný stanovené podmínky. Poté následuje ověření jazykových znalostí, které se skládá z písemné a ústní zkoušky z obou jazyků (čeština a druhý jazyk).

V případě, že tyto zkoušky úspěšně uchazeč zvládne, čeká ho důkladná zdravotní prohlídka v Ústavu leteckého zdravotnictví. Součástí této prohlídky jsou i psychotesty, které ověřují vhodnost uchazeče pro výkon pozice palubního  průvodčího.  Pokud bude zdravotní způsobilost pro létání uznána, následuje pozvání  k osobnímu pohovoru před výběrovou komisí, kde se vše definitivně rozhodne.

  Co čeká po úspěšném absolvování výběrového řízení?

  Uchazeč je zařazen do intenzivního dvouměsíčního kurzu formou denního prezenčního studia.

  Absolvuje typové zkoušky na jednotlivé typy letadel (manipulaci s nouzovými východy a nouzovými prostředky,  nácvik evakuace i  pomoci cestujícím ve vodě, sklouzávání po skluzu, který je několik metrů nad zemí…). Dalšími předměty v kurzu jsou výkon služby (péče o klienta, vztahy mezi kulturami, atd.), zdravověda (kardiopulmonální resuscitace, praktický nácvik ošetření různých zranění), anglická letecká terminologie, meteorologie, nauka o letadle, CRM (spolupráce v rámci letové posádky), kouřový a požární výcvik, přepravní předpisy, norma letového zatížení, psychologie (zvládání davu i problematických cestujících), bezpečnostní postupy, nebezpečné zboží v letadle. Výcvik se skládá jak z teoretické, tak praktické části. Kurz je ukončen ústními i písemními zkouškami před komisí, pověřenou Úřadem civilního letectví ČR, z výkonu služby, angličtiny a zdravovědy.
Poté bude nasazen na výcvikové lety pod dohledem zkušených instruktorů. Poslední let provede s inspektorem (examinátorem), který má za úkol přezkoušet jak z teoretických, tak z praktických znalostí.

 Na základě tohoto přezkoušení bude absolventovi Úřadem civilního letectví ČR vydán průkaz způsobilosti palubního průvodčí a je regulérně nasazován na lety ve standardní posádce.

  Práce s lidmi je jednou z nejtěžších vůbec, speciálně v letadle, jelikož tam jsou cestující naprosto závislí na posádce, na jejich znalostech, informacích i schopnostech a dovednostech postarat se o ně jak z hlediska bezpečnosti, tak i klientské péče. 

Na závěr je nutno dodat…


  Létání je nádherné a také velice náročné povolání. Na začátku bude nová letuška nasazována pouze na evropské lety. Letový turnus se obvykle skládá ze 7 pracovních dnů, po kterých následují 2 dny volna. V jednom dni může odletět jednu nebo dvě linky, záleží na délce letu. V měsíci má nárok na 11 dní volna, z tohoto jedno čtyřdenní. Palubní průvodčí pracují přes týden, víkendy, svátky i prázdniny. Práce v leteckém průmyslu je velmi časově náročná. Není výjimkou, že z jakéhokoliv důvodu stevardka přiletí o několik hodin anebo i dní později, oproti původnímu plánu. Když připočítáme několikahodinovou práci v přetlakové kabině, časté změny časových a klimatických pásmech, to vše může být značně vyčerpávající.

  I přesto má tato práce nesmírné kouzlo. Denně se dá zažít mnoho  neopakovatelných situací, potkat spoustu zajímavých lidí, seznámit se s kulturou a způsobem života tak, jak to běžný turista nemá šanci poznat.

  Text a foto Monika Scherlinzky 

Speciály

Tipy