Okénko - Právo v kapse - Apartheid se vrací

27. 06 2021

www.inadhled.cz  Jižní Morava pláče, s ní i kousek Lounska. Obrovská solidarita z celé země ukazuje na to, že společnost ještě není tak zkažená, jak se jindy mnohdy jeví. To nelze říct o neziskovém sektoru, který se minimálně v prvních dnech k obrovské katastrofě staví spíše chladně a takový Člověk v tísni vedený Šimonem Pánkem a většinou provozující spíše politickou činnost než nám užitečnou charitu, dokonce ostudně. A v truto pohnutou chvíli se nám do Parlamentu znovu vrací zákon lidově nazvaný Apartheid.

  O Apartheidu jsme již psali a v podstatě má nahradit soubor opatření používaných v době pandemického stavu. Při posledním pokusu vlády zařadit ho do programu jednání poslanců zaplnilo Malostranské náměstí mnoho demonstrantů odmítajících covidpassy, nesmyslná plošná omezení a další části z obsahu tohoto svobodu omezujícího zákona. Vláda i ve složité době dělá vše proto, aby se pokusila ho prosadit. A protože tu existuje možnodst, že vládní štafetový kolík převezmou jiné strany, není vůbec jisté, že by Apartheid nepodpořily.

  Bude tedy potřeba nezapomenout na datum 7.7.2021, kdy by se opět mělo i přes prázdniny zpět doPrahy vrátit pokud možno co nejvíce nespokojených lidí. Snaha prosadit Aparheid za každou cenu a třeba i v době dovolených, je zjevná. O to více vnímáme to zvěrstvo v něm obsažené. Politici již chodí hodně za hranu a občanská neposlušnost je pouze první z možností, jak jim dát najevo, že nejsme jejich sluhové. Budou li však dále terorizovat společnost, bude už jen jejich vina, dojde li na něco horšího či důraznějšího. A bude li to odpovědí na plány prosadit Apartheid, a poté vytvořit situaci, ve které by mohl být využit, neměli bychom otálet. Nelze se stále podřizovat.

Jindřich Kulhavý

Speciály

Tipy