Okénko - Právo v kapse - Indoktrinace dospělých i dětí pokračuje

8. 09 2021

www.inadhled.cz   Jdete li v poslední době po ulici, jistě si všímáte změny chování lidí na ní. Ještě horší je to v MHD, kde cestující za prosklenými okny sedí v rouškách a někdy až toužebně pozorují osádky aut volně dýchající. Vytratil se úsměv. Jak venku, kde lidé již většinou až na poblázněné výjimky roušky odhodili, tak i ve vnitřních prostorách, kde je většina poslušně nosí a skrývá za nimi své emoce.

  Svět se za dva necelé roky skutečně změnil. Až na pár lidí odmítajících se podrobit v podstatě po celou dobu si každý prošel obdobím, kdy váhal a hledal pravdu o pandemii. Ti, kteří od počátku usilovně sbírají informace a šli do určitého rizika, že se mohou mýlit, zůstali ortodoxně sami sebou a mohou o sobě říct, že prošli určitým peklem, tedy aspoň ze strany ostatních. Kdo mezi ně také patří, může právem říct, že byly okamžiky, kdy ten tlak byl neúnosný a vyžadovalo to osobní odvahu, takže chápeme, když někdo na čas podlehnul a choval se dle vládních nařízení. A pokud za čas pochopil, že se jedná o vše možné, jen ne o jeho zdraví, budiž mu též složena poklona. Informací k procitnutí je dost a stáčí je hledat, vnímat a pochopit.

  Je však plno takových, kteří se dosud ohání statistikami, zarputile obhajují vládní kroky, ignorují jednoznačné důkazy o tom, jak obrovské divadlo tu máme a nakolik Pharma a banky převzaly moc nad našimi životy. Politici v rámci neskutečně štědré korupce přešli na jejich stranu a za pomoci zmanipulovaného davu ochotného kvůli dovolené hazardovat s vlastním zdravím vytváří nátlak na dosud svobodomyslné spoluobčany. Největším problémem tak nejsou jen zbabělí jednotlivci v politických funkcích, ale jejich ochotní poskoci, a především zfanatizovaný a nesmyslům věřící dav, jehož zástupce poznáte dle neustále a všude nasazených roušek a povykování na ty, kteří je prostě nenosí.

  Nenávist mezi lidmi podporovaná vylhanými vyjádřeními vládních úředníků, pohůnků, amorálních médií a cenzúrou ze strany majitelů sociálních sítí je obrovská. Rozvrácenost společnosti sebou nese mnoho sociálních změn. Rozpadla se přátelství, rodiny, bohužel skutečně zemřelo i dost lidí, často však z důvodu pozdní, nevhodné či žádné léčby. Zatímco ti, kteří se nepodvolili, o své zdraví nadále pečovali, plno z nyní již nežijících rezignovalo hned na začátku. Ostatní žijí v obavách. Přestože tzv. Delta způsobuje jen rýmu, ,,odborníci" s ní tři měsíce vytváří prostředí další vlny strachu, jehož šíření napomáhá k udržení lidí v tom stavu, ve kterém se nachází, mezitím je připravují na další dávky vakcín, mimochodem především těch mRNA. A poté stále dokola a znova, dokud je lidská těla budou schopná přijímat. Samotné elity a politici si je samozřejmě vpíchnout nenechávají a vědí proč.

  V této složité době ustoupilo právo a zákony chtíči a touze vládnout. Jestliže voláme po udržení právního státu, jdeme proti politikům a médiím. Právě ti si z Ústavy udělali trhací kalendář,což jim umožnilo chovat se k nám a našim dětem svrchovaně a bez jakýchkoliv zábran. Je neuvěřitelné, kam až jsme to nechali zajít, navíc my, kteří se snažíme tento stav zvrátit, začínáme být v menšině.

  Nyní už nemá cenu přesvědčovat přesvědčené. Musíme se semknout a bez ohledu na politické priority se postavit zlu, kterým jsou politici a jejich ,,odborníci". Pořád je o co bojovat. Nejen o naše zdraví, ale také o děti a jejich budoucnost. Dále musíme pečlivě sledovat následky projevující se na již několikrát očkovaných a nemlčet o nich, pokud se dozvíte, jak moc jsou fatální. Uvědomit si, že covid je pouhým nástrojem k dalšímu zotročení společnosti a dávat nenapravitelným informace o tomto spojení. Protože to je to, co teprve přijde. Jsme na začátku Velkého resetu a Zeléno údělu, což jsou jen názvy pro náš plánovaný přesun do otroctví. Nedejme se do něj uvrhnout. Prověřujme si vše, co slyšíme, nevěřme vymyšleným grafům a statistikám, zachovejme si zdravý rozum. Protože když to neuděláme, podlehneme a vzdáme se. Jen to jen o nás.

Jindřich Kulhavý

 

 

Speciály

Tipy