Okénko - Právo v kapse - Interpelace, které jsou třeba

13. 07 2021

  V nynější odporné době, kdy jsou politici ,,významnějšími " v oboru zdravotnictví než lékaři, ve které je prevencí před nemocí potencionální spouštěč problémů, je boj jednotlivců proti zvůli moci velmi důležitý. Platí to především tam, kde vláda systematicky překračuje zákony, v čemž díky korporátnímu evropskému, a dokonce téměř celosvětovému konání politiků vedených shůry není osamocena. Ve Francii si bez očkování nedojdete ani nakoupit, jed chtějí vpravit do těla i sportovcům. Čistě náhodou od září přestanou hradit testy stejně, jako to naplánovala vláda u nás. Kde ještě? To se jistě brzy dozvíme. Lze očekávat, že stejné to bude na Slovensku, v Rakousku, Itálii, Španělsku, Německu a jinde.. Teror na občanech dosáhl dalšího bodu. Nic je nezastaví, pokud skutečně nepovstaneme. Nyní k tomu, co dělají naši poslanci. Někteří to ještě nevzdali.

  Interpelace poslance ing. Pavla Jelínka

k ministru zdravotnictví  https://www.psp.cz/.../2017ps/stenprot/111schuz/s111084.htm:

  Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

  Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, britský premiér Boris Johnson tlačí na zrušení koronavirových restrikcí zahrnujících i dodržování odstupu od ostatních, i když aktuálně v zemi přibývá nakažených. Konkrétně mě zaujala jeho slova, kdy Británie bude schopna žít s covidem, protože vazba mezi případy nákazy a počtem hospitalizovaných už byla přetržena.

  Dle listu Daily Mail britská vláda opustila plán prokazovat se povinně potvrzením o prodělání očkování proti covidu při návštěvě koncertů, sportovních klání a dalších masových akcí po 19. červenci, tzn. k datu ukončení omezení zavedených kvůli pandemii koronaviru. Součástí plánu bylo původně ukazování covidpasu. Takové požadavky jsou ve velkém rozporu s demokraticky orientovanou společností. Podobné úvahy o aplikování covidpasů probíhají i u naší vlády a jsou dle mne špatnou cestou.

  Počty nakažených v Británii jsou mírně řečeno znepokojující a přesto britský premiér trvá na ukončení omezení. Dle čísel však vztah mezi novými nákazami a hospitalizovanými je na úrovni 10 % a počet úmrtí na 2 % lednových čísel. Moje otázka tedy zní, jaká čísla má naše vláda k dispozici a jaké predikce z nich vycházejí a kdy konečně ukončíte překonaná omezení a začnete se ke covidu chovat a přistupovat jako k chřipce podle vzoru Británie. Děkuji.

  Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

  Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch

  Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane poslanče, ano, určitě, tu situaci a přístup Velké Británie velmi pečlivě sledujeme, byť tedy musím říci, že tak jak aspoň čtu ty články z Británie a vyjádření jednotlivých aktérů, tak mám pocit, že spíše jde o politické rozhodnutí, nikoliv odborné rozhodnutí. Když se podíváte, jak se k tomu vyjadřuje např. britská lékařská společnost nebo někteří vědci z Británie, tak toto rozhodnutí poměrně kritizují nebo jsou k němu velmi rezervovaní, k tomu prohlášení premiéra Johnsona. A nemyslím si, že je toto úplně prozřetelné právě vzhledem k tomu, že ta varianta delta, možná dneska lambda se poměrně výrazně šíří, v Británii dnes mají kolem 30 tisíc případů.

  Ano, máte pravdu, neprojevují se ty počty v počtu hospitalizací, ovšem je třeba dodat jednu věc - podívejte se, jaká je proočkovanost ve Velké Británii a jaká je proočkovanost v České republice. To je zásadní rozdíl. Ta čísla o proočkovanosti ve Velké Británii, která od začátku díky různým asi vazbám na některé dodavatele byla pionýrem proočkovanosti, měla mnohem vyšší proočkovanost než zbytek Evropy nebo Evropská unie. Tak to je také jedna z věcí, která by měla zaznít. Není to jenom o tom, že se Británie rozhodne uvolňovat opatření, ale uvolňuje je také ve chvíli, kdy zkrátka ta proočkovanost, plná proočkovanost dvěma dávkami je na mnohem vyšší úrovni než v České republice a pravděpodobně následně britská vláda vychází z toho, že riziko toho, že dojde k zavlečení resp. nárůstu počtu hospitalizací, není výrazné, což z těch dat je pravdou, že zatím tak vypadá. Ale znovu říkám, Británie je v jiné situaci. Až budeme v situaci jako Velká Británie, že budeme tady mít minimálně 70 % plně naočkovaných obyvatel, tak si myslím, že se můžeme také bavit o možná takovémto přístupu. Ale v tuto chvíli si myslím, že Česká republika v této situaci bohužel není. Doufám, že k ní dojdeme co nejdříve.

  A také je třeba ale říci, že ono je otázka, jak moc prozřetelné to rozhodnutí je. Myslím si, že minulé léto ukázalo, že v létě se ten virus chová zkrátka také jiným způsobem než např. v tom podzimním nebo zimním období. Bezesporu myslím, že už teď je jasně prokázáno, že na ten virus má vliv UV záření, že možná je o něco oslaben. Samozřejmě ta data nejsou ještě úplně validní, protože je to poměrně krátké období, ale vidíme, jakým způsobem se i v minulém roce virus projevoval v létě i třeba v České republice nebo v jiných zemích, kolik jsme měli hospitalizací - také velmi malé počty, a jak se ta situace změnila např. na podzim nebo v zimě, kdy naopak skutečně ty počty hospitalizací rostly.

  Takže já bych byl v tomto směru skutečně spíše obezřetný. Pojďme tu situaci vyhodnocovat. A znovu říkám, říkal jsem to několikrát, není v tuto chvíli mým záměrem dělat nějaká zpřísnění opatření, ale zároveň ani jejich polevování. Chtěl bych je držet na této úrovni, v jaké jsou. Počkejme si, jak se povede proočkovat populaci v České republice, byť si o tom můžeme myslet, kdo chce, co chce. Ale Velká Británie se dostala do této situace, kdy si to může dovolit právě díky proočkovanosti. A uvidíme, jak se ten virus bude chovat zejména v období po létě. Pokud se ta situace bude nadále zklidňovat a nebude eskalovat, nebudou růst počty hospitalizací, pak já budu ten poslední, kdo bude říkat, mějme tady nějaká restriktivní opatření. A myslím si, že pak si budeme moci skutečně dovolit ta opatření rozvolnit. Ale předtím bych před tím varoval

  Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za odpovědi. Data ohledně zrovna varianty delta z Británie hovoří o podstatně nižší hospitalizaci a o podstatně nižší smrtelnosti, což jsou určitě zajímavá data. Nicméně Británie vykazuje vysoké číslo proočkovanosti. To je pravda. V poslední době nicméně u nás docházejí lidé ochotní k naočkování a ani nákladné reklamní kampaně k očkování lidi moc nepřitahují.

  Stále si ministerstvo myslí, že bylo dobrým rozhodnutím ukončit vývoj naší vlastní vakcíny? Národní vakcína by měla určitě daleko větší míru důvěry od obyvatelstva a vláda by nemusela takhle náročně přemlouvat obyvatele k očkování. Takže se zeptám, co ministerstvo plánuje v této oblasti, abychom tento pandemický stav mohli ukončit a dostali se třeba na ten stav proočkovanosti jako Británie?

Děkuji.

  Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr odpoví. Prosím, máte slovo.

  Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch

  Děkuji za doplňující dotazy. Česká vakcína - samozřejmě ten projekt nějakým způsobem běží. My ho teď posuzujeme, jak dál s ním naložit. Na druhou stranu není ani ve fázi klinických studií, takže asi nelze očekávat, že bychom se na ni v tuto chvíli mohli spoléhat, byť by třeba ta vakcína dopadla dobře, protože zkrátka není ani ve fázi klinického testování, což nějaká čas trvá. Vycházíme z vakcín, které máme. Ty vakcíny jsou registrovány, ač na to můžete mít jiný názor, nebo někteří kolegové zde ve Sněmovně, tak ty vakcíny jsou registrovány a tím je prokázaná jejich účinnost a bezpečnost. A myslím si, že tady není důvod se obávat toho, aby se lidé nechali těmito vakcínami naočkovat.

  To, že mají nějaké nežádoucí účinky? Každá vakcína má nějaké nežádoucí účinky. Téměř každý lék má nějaké nežádoucí účinky. Když se podíváte na příbalový leták jakéhokoli léku, tak uvidíte, že tam zkrátka ty nežádoucí účinky jsou uvedeny. Takže takto je to i u těch vakcín. Ale znovu je třeba vždy porovnat přínos a riziko.

  Jak říkám, znovu opakuji, pokud jde o proočkovanost a výhled opatření a jejich rozvolnění, pokud dojdeme k tomu cíli, který má nejenom Česká republika, ale i další země, k sedmdesátiprocentní proočkovanosti, plné proočkovanosti, to znamená dvěma dávkami v rámci populace, kdy skutečně budeme kolektivně chránit, plus samozřejmě část lidí, kteří prodělali to onemocnění, tak samozřejmě je také po jistou dobu, aspoň těch 180 dní, chráněna, tak v takovém případě si budeme moci dovolit rozvolnit. V tuto chvíli, pokud virus stále cirkuluje ve společnosti, a vidíme to teď zase na tom aktuálním nárůstu zejména u mladších generací, tak si myslím, že musíme být ještě velmi obezřetní. A nejsme u toho cíle sedmdesátiprocentní proočkovanosti. (Předsedající: Čas.) Budeme, doufejme, v září.

  interpelaci ten den měli i poslankyně Monika Jarošová.

  Poslanci mají možnost podávat fakta ve zdravotním a školním výboru, někdy tyto výbory mají společná jednání - tam je velká možnost jejich práce. Ovšem účastnil se jen pan ing. Pavel Jelínek.

  Je možno se ptát: kde jsou "bojovníci" paní Zuzana Majerová, slečna Tereza Hyťhová, pan Volný, Bojko...na demonstracích se bijí v prsa-ale demonstrace nic neřeší. Zde v těchto výborech je potřeba spojit síly!!! Tím není řečeno, že bychom si nevážili jejich práce a zaujetí, nicméně nelze pouze vytvářet divadlo pro dav, ale je důležité klást otázky i tam, kde sedí poslanci ztrácející soudnost a smysl pro realitu. Bojovat je třeba na všech frontách. A každý malý vyhraný boj je vítězstvím nás všech.

Jindřich Kulhavý

 

 

 

 

Speciály

Tipy