Okénko - Právo v kapse - Jak na karantény

18. 01 2022

www.inadhled.cz  Dnes si dovolujeme přinést pár informací, které najdete na Zdravém fóru. Týkají se naprosto nesmyslného vyřazování zdravých lidí z běného života pomocí karantén. Takže malé upozornění a návod

  SMS z neznámého čísla NENÍ důvod kamkoli volat, nejste povinni říkat cokoli do telefonu, nebo podobné "rozhodnutí", které nemá naprosto žádné právní opodstatnění přijmout.
Karanténu může nařídit POUZE krajská hygienická stanice (KHS) a to POUZE písemnou formou. Na telefonní žádost KHS tedy, dle NSS nemusíte vůbec reflektovat - řekněte, ať pošlou doporučený dopis.
Znejte svá práva - uvalení do karantény je vážný úkon, který se NEMŮŽE dělat po telefonu.

Citujeme:

Nařízení karantény po telefonu neplatí, zastal se soud rodiny ze Žďárska

  • Krajské hygienické stanice nemohou nařídit karanténu pouhým telefonátem člověku podezřelému z nákazy, je zapotřebí individuální rozhodnutí podle správního řádu. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost jihlavské stanice proti verdiktu Krajského soudu v Brně, který označil loňský telefonát rodině ze Žďárska za nezákonný zásah, jenž vyvolával dojem závaznosti, ačkoliv nešlo o řádné rozhodnutí. Rozsudek NSS je dostupný na úřední desce.

Na krajský soud se obracela rodina chlapce, který se v mateřské škole setkal s dítětem nakaženým covidem-19. Loni v září, tedy v době, kdy v Česku zrychlovala druhá vlna pandemie, zavolala rodině pracovnice hygienické stanice s informací, že chlapec musí zůstat doma a podrobit se PCR testu. V té době však o karanténě formálně správným způsobem nerozhodla ani hygienická stanice, ani dětská lékařka, která měla chlapce v péči.

NSS konstatoval, že telefonický pokyn pracovnice hygienické stanice nelze „pro absolutní nedostatek písemné formy“ považovat za rozhodnutí dle soudního řádu správního. Ve smyslu správního řádu jde spíše o pokyn či zásah, avšak za hranicí pravomoci hygienické stanice, která tak omezila osobní svobodu dítěte nezákonným způsobem.

Hygienická stanice ve stížnosti argumentovala specifickou situací koronavirové pandemie. Loni v září by musela vydávat denně 600 až 1600 individuálních rozhodnutí, k čemuž neměla odpovídající personální zázemí. „NSS uvádí, že si je vědom nelehké situace stěžovatelky a její postup je do značné míry pochopitelný. NSS ovšem nemůže rezignovat na znění zákona a případně dotvářet zákon tím, že by vytvářel výjimky,“ stojí v rozhodnutí.

Postup hygienické stanice je podle NSS do jisté míry lidsky pochopitelný, nejde o selhání pracovníků, spíše o důsledek zákonné úpravy a systémových nedostatků. „Zákonná úprava a ani jiná systémová opatření zjevně nepředpokládala stav, jaký v té době nastal v souvislosti s šířením nemoci covid-19, a stěžovatelka byla chtě nechtě objektivně nucena postupovat nestandardně (a v tomto případě bohužel i nezákonně),“ rozhodl NSS.

  Mimochodem, kdyby vám přišla SMS, ať nastoupíte do vězení, tak poslušně jdete...?  
  Pokud Vás zajímají informace odborníků a nesouhlasíte s terorem zaměřeným proti lidem s odlišným názorem od toho, který ústy vlády prosazuje covidová mafie, najdete mnoho dalších informací přímo na stránkách Zdravého fóra.

https://www.zdraveforum.cz/

 

Jindřich Kulhavý

 

Speciály

Tipy