Okénko - Právo v kapse - Jak probíhají změny?

1. 04 2021

www.inadhled.cz  Už rok trvající situace všude kolem nás navozuje mnoho otázek. Těmi zásadními jsou, kam směřujeme, co je naplánováno na nejbližší roky, kam až se dá klesnout a jak se budeme vyrovnávat se změnami, které jsou na nás připravovány. Někteří lidé mají však i další dotazy. Je evidentní, že se svět mění, přičemž největší společenské zvraty se dějí v USA a Evropě. Obrovské volební podvody při prezidentských volbách v USA, které Demokraté přesto ,,ustáli“, ukazují na aroganci moci a absenci práva v nebývalém rozsahu. Podobný stav je však i v Evropě.

  Politici rozhodují bez jakýchkoliv zábran jen dle předem dodaného manuálu a bez zájmu o následky svých rozhodnutí. Jistě jste si všimnuli zajímavých výměn v politickém dění, kdy v rámci mantry rovnoprávnosti žen a mužů se do popředí dostalo mnoho političek zastávajících funkci poslušných loutek a hlásajících moderní názory. Přitom jejich inteligence je obdivuhodně nízká na to, v jakých sférách se pohybují. O to větší drzost však projevují. U nás jsou to například Pekarová-Adamová, Jourová, Němcová, Charanzová či Richterová od Pirátů. Tato infekce v podobě kooptace žen do funkcí jen proto, aby to vypadalo dobře, je úplatkem době. Ještě patrnější je to ve vrcholných evropských orgánech, kde vládnou především ženy. Jsou ovladatelnější, vydíratelnější, citově labilnější, nebo jen muži zdegenerovali?

  V podstatě lze konstatovat, že i muži, kteří jsou momentálně v čele vlád a evropských orgánů mají se ženami něco společného, přestože je to tak trochu slovní hříčka. Zdá se totiž, že i z nich se staly děvky prodejné. Jak jinak lze vysvětlit změny názorů u našeho předsedy vlády, který jede do Bruselu s určitou myšlenkou a vrátí se s podpisem pod dohodou obsahující sdělení, že i přes nepřijmutí eura se naše země bude podílet na sanacích škod v eurozóně? To je jen malá ukázka ohebnosti, daleko větší očekávejme od Pirátů, kteří jsou programově nastaveni podvolování se rozhodnutím našich západních ,,sousedů“.

  Nečekejme v blízké budoucnosti nic moc pozitivního. Většina těch, kteří mají logické uvažování a zajímají je prostí lidé, jsou v opozici. Plánované změny vyžadují upozadnění silných osobností, což platí pro muže i ženy. Skuteční odpůrci jsou umlčováni. Kdo si ještě vzpomene na T.Robinsona, který se v Anglii vzepřel systému? A na plno dalších, kteří jsou ekonomicky a společensky likvidováni včetně amerického prezidenta Trumpa. I on byl nahrazen loutkou mající v zádech ,,kvalitní“ ženský kádr. Budeme li nadále poslušnými a zároveň nám nedojde, že gender, emancipace, rasismus a podobné nesmysly jsou pouhými nástroji potřebnými k vládnutí, budeme nadále propadat do propasti, ze které cesta ven bude nemožná.

Jindřich Kulhavý

 

 

 

Speciály

Tipy