Okénko - Právo v kapse - Na demonstraci NESMÍTE mít roušky!!!

9. 01 2021

www.inadhled.cz   O mnohém, co se v nynější době děje, lze považovat za protiprávní. Vláda si počíná jako smyslu zbavená a policisté plní příkazy, aniž by respektovala práva občanů a zákonnost opatření či svých zásahů. Vládní činiteké svým přístupem povyšují sami sebe nad Ústavu. Je smutné, jak málo odvážní jsou lidé znalí práva, kteří by mohli upozornit na neustálé porušování zákonů ze strany politiků a Policie ČR.

 

  Dovolujeme si přinést informsci z často citovaného blogu Stav bez nouze a děkujeme tím právníkům za snahu zabývat se aktuálními tématy.

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím

Zákon shromažďovací v § 7 odst. 4 říká:  Účastníci shromáždění nesmějí mít obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jejich identifikaci.

Podle § 14 odst. 1 psím. b) pácháte přestupek, když si obličej zakryjete.

Krizové opatření

Novým krizovým opatřením vláda omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének. Tj. vláda nařizuje, abyste měli zakrytý obličej způsobem, který ztěžuje nebo znemožňuje identifikaci.

Policajti se na demoškách tváří veledůležitě a urputně všechny buzerují, aby se zahalili, a vyhrožují organizátorům právě s odkazem na krizové opatření, i když tomu většinou říkají všelijak.

V zákoně č. 240/2000 Sb., krizový zákon se v § 31 odst. 4 uvádí: Plnění povinností uvedených v odstavci 3 může fyzická osoba odmítnout, pokud by jejich plněním ohrozila život nebo zdraví vlastní nebo jiných osob anebo pokud jsou povinnosti jí ukládané v rozporu se zákonem.

V § 31 odst. 3 písm. b) se jako jedna z povinností uvádí: strpět omezení vyplývající z krizových opatření stanovených v době krizového stavu.

Co to znamená? Jedině to, že nesmíte, ale opravdu nesmíte a nesmíte mít zakrytý obličej na demonstraci. když vás do toho policie nutí, v podstatě po vás chce, abyste spáchali přestupek! Máte pocit, že si z vás tady někdo ošklivě střílí? My ano.

Je věta z § 31 odst. 4 použitelná i jinde?

Ano, samozřejmě. Všude tam, kde zákony říkají něco jiného, než krizová opatření. Je naprosto zjevné, že krizová opatření NEJSOU nad zákonem a už vůbec ne nad ústavním pořádkem.

A co mimořádná opatření resortu zdravotnictví?

Věta z § 31 odst. 4 se nevztahuje na mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví. Ta ale musí být z principu se zákonem souladná. Jsou to prachobyčejná opatření obecné povahy (třeba jako územní plán vaší obce nebo dopravní značení) a soulad se zákonem je jeden z požadavků na to, aby vůbec byla schopna obstát u soudu.

Ztroj: Stav bez nouze

Speciály

Tipy