Okénko - Právo v kapse - Na odebírání dětí se pracuje roky

20. 09 2021

www.inadhled.cz   Dnešní aktualitou je záležitost stará 8 let. Je však aktuálnější, než se na první pohled zdá. Pravomoc státu při ovlivňování výchovy dětí má stoupající tendenci a podpora gangu pěstounů žijících z podpory státu se zvyšuje. Přitom je zaznamenáno mnoho případů, kdy se pěstouni k dětem chovají především jako ke zdroji vlastní obživy a jakožto profesionální rodiče postrádají jakoukoliv citovou vazbu k těm nejmenším.  Ve skutečnosti psak z těchto dětí vyrůstají jedinci bez emocí, případně se sklonem ke kriminalitě. Vraťme se tedy o pár let zpět a uvědomme si, že zlo jdoucí z Parlamentu a ze Senátu není zdaleka ničím novým. Už párkrát jsme se tímto tématem zabývali a nic se nelepší.

Dnes - a stále aktuální!!!

Přes veto bývalého prezidenta V. Klause (které bylo velice kladně přijato např. Českou lékařskou komorou i Fondem ohrožených dětí) vstoupila totiž v platnost dnem 1. 1. 2013 novela zákona o tzv. sociálně právní ochraně dětí.

Údajně má tato novela pomoci zajistit umísťování dětí z kojeneckých ústavů a dětských domovů do přechodné pěstounské péče a adoptivních rodin.

Čemu však tato novela skutečně otevírá dveře…? Pro zdůvodnění svého veta V. Klaus mimo jiné uvádí:

„Nový zákon neobsahuje žádné pojistky proti libovůli úředníků při posuzování toho, zda rodiče vychovávají své děti správně, a hrozí tedy, že státní zásahy do výchovy dětí, které mají být jen zcela výjimečnou záležitostí mající své oprávnění pouze v extrémních situacích, se stanou běžnou praxí s výhledem, že rodiče – stejně jako pěstouni – začnou být vnímáni jako STÁTU PODŘÍZENÍ VYCHOVATELÉ…“

????Jeden z hlavních podporovatelů zmíněné novely PhDr. Miloslav Macela – ředitel Odboru rodiny a dávkových systémů MPSV na všech seminářích a konferencích prohlašuje – když to jde v Anglii a jiných zemích EU, musí to jít i u nás.

Klíčová otázka zní, jak to jde v Anglii a jiných zemích EU? A opravdu bychom chtěli, aby to stejně fungovalo i u nás?

????John Hemming – britský poslanec: „Mám informace o tom, že každý rok je od vlastních rodičů (ve Velké Británii) odebráno (a předáno k adopci) 1000 dětí, a to navzdory skutečnosti, že v rodině neutrpěly žádnou škodu…

Jindřich Kulhavý

 

 

Speciály

Tipy