Okénko - Právo v kapse - NSS zrušil i do budoucna opatření!!! Jenže...

16. 06 2021

www.inadhled.cz   Přestože rozhodnutí soudu o zrušení všech plošných a protizákonných opatření spojených s covidem může na první pohled vzbuzovat radost, státní úředníci ji chtějí rychle zchladit . Vládě však nedochází, že rok drží v šachu obyvatelstvo České republiky v rozporu ze zákony. Samozřejmě za přispění Parlamentu ČR. Je s podivem, že ani Senát ČR nic nevzrušuje a místo zájmu o činnost vlády řeší mentální stav prezidenta a obviňuje ho z vlastizrady (nikdo netuší, jak na to přišli, ale co očekávat od party vedené Taiwancem a Bělorusem, předsedou Vystrčilem), zatímco protiprávní jednání vlády nechává senátory ledově klidnými.

 I přes jednoznačné rozhodnutí NSS si vláda dělá, co chce. Takže po nás chtějí roušky v obchodech, na úřadech a v MHD i nadále. Přestože je v tomto případu zjevné, že vláda tahá za kratší konec, buzerace nadále pokračuje. Navíc naši hlavouni už začínají operovat s podzimní vlnou a pouští strach s indickou mutací zvanou vznosně delta. Je evidentní, že klauniáda má pokračovat stůj co stůj. To i přes narůstající křivku úmrtí s nedefinovanou příčinou, která se paradoxně týká většinou již naočkovaných ,,dobrovolníků". Nicméně rozhodnutí vydané soudci platí a policisté, hygienici a ani ochranky v obchodech po nás nemohou požadovat nošení náhubků. Ale zatím jsou stále neústupní a dochází ke sporům a střetům. Takže s čím přišel soud? 

  Nejvyšší správní soud (NSS) bude odmítat návrhy směřující proti mimořádným opatřením, která už dříve prohlásil za nezákonná. Některé regulace zpochybnilo více lidí či firem, soud se jimi ale nebude zabývat opakovaně – bylo by to zbytečné. Vyslovení nezákonnosti má účinky erga omnes, neboli vůči všem, konstatoval osmý senát NSS v novém rozhodnutí, které zpřístupnil na úřední desce.

  Další navrhovatel by nemohl dosáhnout lepšího výsledku, proto podle dnešního rozhodnutí NSS „materiálně dojde k vyprázdnění předmětu řízení“ a soud jeho návrh odmítne. Přístup NSS dopadá nejen na celá koronavirová opatření, ale také jejich částí. Některé návrhy totiž směřovaly jen vůči některým paragrafům obsáhlých opatření. Pokud už soud jednou označil dané části za nezákonné, znovu se jimi věcně zabývat nebude.

  Přezkoumávání mimořádných opatření přijímaných podle pandemického zákona je novou pravomocí NSS. Vzhledem k opakovaným a rychlým změnám soud v posledních měsících nestíhal opatření rušit ještě v době jejich účinnosti, mohl však konstatovat jejich nezákonnost.

  Tento týden soud například rozhodl, že regulace provozu sportovišť, koupališť a wellness zařízení kvůli prevenci šíření koronaviru byla nezákonná. Zabýval se dubnovým opatřením ministerstva zdravotnictví. Ministerstvo náležitě neodůvodnilo konkrétní míru rizika spojeného s nařizovanou regulací ani se nezabývalo její nezbytností.

  „NSS nestojí v cestě boji s epidemií, požaduje po odpůrci ‚jen‘ naplnění požadavků pandemického zákona, tedy kvalitní odůvodnění přijatých opatření,“ uvedla soudkyně Jitka Zavřelová. Odpůrcem bylo v řízení před správním soudem ministerstvo zdravotnictví.

  Stejné opatření už NSS přezkoumával dříve, když se zabýval zákazem prodeje ve večerkách, regulací lanových drah a lyžařských vleků a úpravou provozu stravovacích služeb. Opakovaně konstatoval nezákonnost, zejména kvůli chybějící opoře konkrétních opatření v zákoně, respektive kvůli nedostatečnému odůvodnění.

 

https://www.ceska-justice.cz/…ni/

Jindřich Kulhavý

Speciály

Tipy