Okénko - Právo v kapse - Opravdu jsou komunisté podstatní?

18. 11 2021

www.inadhled.cz   ,,Oslavy" 17.listopadu máme za sebou a většina současné politické reprezentace se ukázala na Národní třídě. Média nás přinesla informace o tiom, že představitelé dosluhující vlády z ANO přišli položit květiny ráno v 6 hodin, aby se vyhnuli střetu s veřejností. To je skutečná známka za jejich služby pro stát a znamená to, že mají strach se mezi lidmi ukázat. Pravdou zůstává, že fanatici tam i tak na ně čekali, nicméně ochranka byla asi dostatečná. Kam jsme to dospěli, když se musí politici řídící tuto zemi schovávat a k památníku jdou jen proto, aby splnili povinnost?

  O něco později dorazili i další. Ti se zatím náletu rajčat neobávali, protože důvod k ataku teprve začínají tvořit. Za rok už tomu může být úplně jinak. Nyní rozdávali úsměvy, oháněli se úspěchem, za který považují eliminaci komunistů v nově  utvořené Sněmovně. Poprvé od tzv. Sametové revoluce v ní nebudou komunisté zastoupeni. Pokud je však toto úspěch, na který máme být pyšní, pak nám stačí skutečně málo. Respektive jim. Mluvit totiž o jakémkoliv úspěchu v dnešní době je víceméně drzostí.

  Společnost se nachází ve stavu totálního rozvratu. Nenávist mezi lidmi je na mnohem více alarmující úrovni než před listopadem 1989 a těsně po něm. Momentální hon na čarodějnice je daleko intenzivnější, přičemž jsou za ně vydáváni neočkovaní. Komunisté po roce 1989 měli možnost se v klidu rozptýlit do jiných stran, případně lehce upravili název své bývalé. Majetek, moc a vliv jim zůstaly a v mnohém řadě z nich pomohla urychlená skartace svazků STB. Havel velmi dobře věděl, proč tomu nezabránil.

  Tvrdit 32 let po převratu cosi o tom, že konečně nejsou zastoupeni ve Sněmovně, je vzhledem k tomu, že většina kdysi vlivných aparátčíků dávno zemřela, skutečným výsměchem. Zvláště při uvědomění si toho, že momentální stav České republiky je v podstatě horší, než byl kdysi. Říká se to špatně, ale nová vláda přichází za situace, kdy je země rozkradena, uprostřed covidové hysterie, ale také s výhledem na naprosto šílenou budoucnost, kterou nám přinese Green Deal a vše s ním spojené. Navíc se současní představitelé vládní opozice podléhající iluzi o krásné společné Evropě nebrání dalším bruselským atakům. Může tak dojít nejen k otevřní hranic migrantům, ale také ke zrušení Benešových dekretů (jasné náznaky už tu jsou), dalšímu zvyšování závislosti na Evropské unii, potažmo na Německu. Tím bychom přišli o územní celistvost a zbytek svrchovanosti, byla by tak dokončena práce, kterou započal již Hitler.

  Komunidsté byli určitým synonymem pro zlo. S jistým nadhledem lze říct, že jejich doba byla skutečně složitá a mnoho lidí se stalo jejich obětí. Přesto v konečné fázi předali vcelku zkonsolidovanou a hospodářsky silnou zemi, byť technologicky lehce zastaralou. Naše nynější situace je však mnohem tristnější. Svobody máme stejně málo, jako za vlády KSČ, stát má minimum majetku, české firmy vlastní z velké části zahraniční majitelé a investoři, půdní fond byl rozebrán a ekonomika se prudce propadá. Mohli bychom pokračovat v negativních zprávách dále, ale to je zbytečné, každý z nás si uvědomuje, kam jsme se dopracovali. Jisté však je, že za to už komunisté dávno nemohou, jde o produkt toho, jak se chovaly vlády po nich. Očekávat, že ta nová bude lepší, je při pohledu na její složení nereálné. Takže jsou li komunisté v Parlamentu či nikoliv, je úplně jedno. Daleko horší je, že tam jsou jiní. Teprve to je skutečně strašidelné.

Jindřich Kulhavý

Speciály

Tipy