Okénko - Právo v kapse - Povinnost a dobrovolnost

8. 12 2021

www.inadhled.cz   Hlavní problematikou v současném dění je snaha politiků prosadit za každou cenu očkování veškerého obyvatelstva pseudovakcínami, o jejichž funkčnosti, složení a ceně, kterou za ně stát platí, lze oprávněně pochybovat. Vraťme se tedy cvičně k vyjádření jedné z našich největším právních kapacit stojících za občany neochotnými postupovat neustálé testování i očkování spojené s médii a politiky nastartovanou covidohysterií.

Speciály

Tipy