Okénko - Právo v kapse - Právní důsledky vynucování používání roušek a respirátorů

8. 08 2021

www.inadhled.cz   Koho také unavuje vysvětlovat neustále dokola, například v obchodech, proč nenosíme roušku, nabízíme toto vysvětlení, které si můžete vytisknout a rozdávat na potkání. Svoboda a láska jsou nejcennější hodnoty našeho bytí. Dávejme to všem ostatním láskyplně najevo, pokud tomu z jakéhokoliv důvodu nerozumí. I když jsme v jádru mírumilovní lidé, vyzývám nás - nenechme se nikým zastrašovat. Svoboda je lidské přirozené právo a NIKDO nemá právo nám svobodu brát!Právní důsledky
VYNUCOVÁNÍ POUŽÍVÁNÍ ROUŠEK, RESPIRÁTORŮ
Pro všechny majitele, zaměstnance obchodů a služeb, smluvní agenturní pracovníky
Pro informaci všem uvědomělým občanům

Jaké zákony porušujete?
1. TRESTNÍ ZÁKONÍK
2. ZÁKON O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE
3. ZÁKON O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
a další zákony

1. PORUŠENÍ TRESTNÍHO ZÁKONÍKU
Soukromá osoba (zaměstnanec prodejny, agenturní pracovník), která aktivně vynucuje u druhých osob dodržování povinností dle mimořádných opatření (např. povinnost nošení roušky, respirátoru) se dle paragrafu 328 trestního zákoníku dopouští trestného činu přisvojení si pravomoci státní nebo místní správy. Za spáchání tohoto trestného činu hrozí soukromé osobě sazba odnětí svobody až na dva roky nepodmíněně.

2. PORUŠENÍ ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE
Tento zákon č.634/1992 Sb. prodávajícím a poskytovatelům služeb jakýmkoliv způsobem zakazuje spotřebitele diskriminovat. Není tedy možné např. zákazníka v prodejně neobsloužit proto, že nemá nasazenou roušku, respirátor. Porušením zákazu diskriminace páchá prodávající přestupek, za který mu od České obchodní inspekce hrozí pokuta až do výše 3.000.000 Kč.

3. PORUŠENÍ ZÁKONA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
Tento zákon č.110/2019 Sb. slouží na ochranu občana před neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. Tuto ochranu zaručuje také Listina základních práv a svobod. Jméno a příjmení jsou osobní údaj. Informace o zdravotním stavu patří do kategorie citlivých údajů. Pokud jakákoliv společnost (např. obchodní řetězec) prostřednictvím svého zaměstnance nebo agenturního pracovníka vyžaduje po zákazníkovi zdravotní potvrzení jakéhokoliv druhu, aniž by měla souhlas dotyčné osoby (např. zákazníka), porušuje tím zákon a může být proti ní vedeno soudní řízení.

  Několik dalších informací k zamyšlení:

  Žádný zákon, ani tzv. pandemický zákon, ministerstvu zdravotnictví neumožňuje vydat jakékoliv nařízení s plošnou platností. Opatření může vyhlásit pouze krajská hygienická stanice, a to s řádným zdůvodněním a pouze s místní platností.

 Nejvyšší správní soud zrušil (ke konci července 2021) celkem 36 vládních nařízení nebo nařízení ministerstva zdravotnictví - buď odporují českým zákonům anebo jsou nedostatečně odůvodněná, případně obojí. Vláda i ministerstvo zdravotnictví rozhodnutí soudu trvale ignorují.
Nejvyšší správní soud zrušil již třikrát plošné nařízení povinného nošení roušek či respirátorů.
Dodržování nařízení, která jsou v rozporu se zákonem, nelze nijak vymáhat, pokud se člověk nerozhodne tato nařízení dodržovat dobrovolně. Dodržování protizákonných nařízení nemůže vymáhat ani Policie ČR, natož podnikatel nebo zaměstnanec soukromé společnosti či agenturní pracovník.
Výňatky z Listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR:

- Každý může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. [Nařízení, vyhlášky a opatření nejsou zákon.]
- Povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.
- Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.
- Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.


ŠIŘME, PROTOŽE JEN INFORMOVANÝ OBČAN MŮŽE NĚCO ZMĚNIT..:)
a svět se mění..:) někde i k lepšímu...

Převzatý text, ovšem natolik podstatný, že jsme byli požádáni o jeho šíření. 

Speciály

Tipy