Okénko - Právo v kapse - Právník v akci

18. 09 2021

www.inadhled.cz Přinášíme Vám dnes reakci JUDr. Norberta Naxery na současnou situaci ve školách a týkající se přístupu našich úřadů k ní. Doufáme, že se pohnou ledy, naše děti si to zaslouží. Samozřejmě celá tato akce něco stojí a v článku je přiloženo číslo účtu, na které můžete přispět libovolnou částkou. 

  Vážení klienti,

  v poslední době mi přišly tři rozsudky Ústavního soudu kterým byly zamítnuty naše ústavní stížnosti, - jeden ve věci testování dětí ve školách které je podle Nejvyššího správního soudu v pořádku a podle Ústavního soudu bohužel také - druhý ve věci zavření škol během nouzového stavu což je podle Ústavního soudu tak je v pořádku (naproti tomu zavření škol po skončení nouzového stavu uznal Nejvyšší správní soud jako nezákonné, to jsem Vám posílal). - a třetí ve věci trestního oznámení na ministra Hamáčka a příslušné policejní důstojníky za policejní zásahy 6.3 v Písku a 7.3. v Praze, což policie i státní zastupitelství odložily.

  Odůvodnění je vždy stejné, ústavní soud není odvolacím soudem a nezkoumá správnost rozsudků, ale jen to jestli soudy (nebo státní zastupitelství) neporušily ústavně zaručená práva stěžovatelů, a to podle Ústavního soudu neporušily. Je tedy vidět, že na Ústavní soud spoléhat nemůžeme, že buďto vládním opatření nezruší, a nebo v nejlepším případě rozhodne že byly nezákonné, ale až v době kdy už neplatí tak jako to bylo protiústavním nouzovým stavem v únoru (na základě ústavní stížnosti kterou podali senátoři).

  Proto mám za to že bychom se mohli obrátit na mezinárodní soudy Máme v tom dvě možnosti jednak Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, kam se můžeme obrátit se stížností ve věcech, ve kterých jsme neuspěli u Nejvyššího správního soudu a následně Ústavního soudu a jednak Mezinárodní trestní tribunál v Haagu (ICC), kam se můžeme obrátit s žalobou za zločiny proti lidskosti jako útisk, diskriminace a perzekuce lidí a podobně spáchanými našimi politiky.

  V Německu už to zkusil a podobnou žalobu podal známý advokát Reiner Fuellmich, pokud je mi známo přidávají se i další právníci z jiných zemí. Myslím bychom to měli zkusit také. Ve věci škol jsem se rozhodl podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku, k tomu se ale dostanu nejdříve v říjnu, času je dost, lhůta je šest měsíců od rozhodnutí Ústavního soudu, neboť se teď chci plně věnovat žalobě k tribunálu v Haagu.

  Mezinárodní tribunál v Haagu může stíhat české občany neboť Česká republika uznala pravomoc tohoto soudu mezinárodní smlouvou č. 84/2009 Sb. m. s. Posílám vám zatím seznam žalovaných napište mi jestli Vás napadají nějaká další jména, která by byla vhodná tam uvést, ale měli by to být lidé celorepublikově známí, nikoliv například starosta obce či ředitel školy.

  1. Ing. Andrej Babiš, 2. 9. 1954, předseda vlády ČR, František Zemana 876, 252 43 Průhonice

  2. Jan Hamáček, 4. 11. 1978, 1. místopředseda vlády a ministr vnitra, 4. 11. 1978, Šmilovského 1461, 293 01 Mladá Boleslav II, doručovací adresa Mratín 309, 250 63

  3. JUDr. Alena Schillerová, PhD., 18. 3. 1964., místopředsedkyně vlády a ministryně financí, Salvátorská ul., Praha 1

  4. Doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA., 16. 8. 1969, místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy, Sluneční 1165, Mníšek pod Brdy 252 10

  5. Mgr. Tomáš Petříček, Ph.D., 27. 9. 1981, bývalý ministr zahraničních věcí, Nuselská 1564/126, Michle, 140 00 Praha 4

  6. Mgr. Lubomír Metnar, 6. 10. 1967, ministr obrany, Na Výsluní 1710, Frýdlant nad Ostravicí, 739 11,

  7. Mgr. Marie Benešová, 17. 4. 1948, ministryně spravedlnosti, Ludvíka Kuby 803, 272 01 Kladno

  8. Mgr. Richard Brabec, 5. 7. 1966, ministr životního prostředí, bytem Dlouhá 176/11, Litoměřice

  9. Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc, 24. 6. 1981, ministryně práce a sociálních věcí, Křižíkova 220/91, Karlín, 186 00 Praha 8

  10. Ing. Miroslav Toman, CSc., 6. 2. 1960, ministr zemědělství, Na Fialce I 1531/10, Řepy, 163 00 Praha 6

  11. Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D., 24. 3. 1970 , bývalý ministr zdravotnictví, č.p. 3, 664 34 Jinačovice

  12. Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, nar. 2. 10. 1986, bytem: Družstevní 398, 373 82 Včelná, Ministr zdravotnictví ČR

  13. prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D., nar. 4. února 1964, adresa: třída Edvarda Beneše 1554/24, Nový Hradec Králové, 500 12 Hradec Králové, bývalý ministr zdravotnictví ČR

  14. Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, nar. 4. prosince 1958, adresa: Bolzanova 1604/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, bývalý ministr zdravotnictví ČR

  15. Ing. Robert Plaga, PhD., ministr školství, mládeže a tělovýchovy, 21. 7. 1978, V Újezdech 565/6, Medlánky, 621 00 Brno

  16. Bc. Jakub Kulhánek, MA, nar. 30. 6. 1984, Ministr zahraničí ČR, bytem Řípská 826, 276 01, Mělník

  17. Ing. Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj, 13. 3. 1971, Otakarova 2147, 508 01 Hořice

  18. PhDr. Lubomír Zaorálek, 6. 9.1956, ministr kultury, Svojsíkova 1589/9, Ostrava-Poruba, 708 00

  19. doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD., MBA, FRCPS, nar. 3. května 1973, bytem Bořivoje Čelovského 847/5, Heřmanice, 713 00 Ostrava, bývalý poradce Ministra zdravotnictví

  20. MUDr. Milan Kubek, nar. 13. února 1968 nar. 13. února 1968, předseda České lékařské komory, bytem Podvinný mlýn 2348/28, Libeň, 190 00 Praha 9,

  21. Prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc., nar. 12. 3. 1958, bytem Kobyliská 397/33, 184 00, Praha 8 - Dolní Chabry, vysokoškolský pedagog, známý strašením občanů a šířením paniky

  22. MUDr. Petr Smejkal nar. 29. června 1972, Hellichova 395/9, Malá Strana, 118 00 Praha 1, bývalý vedoucí Mezioborové skupiny pro epidemické situace u Ministerstva zdravotnictví

  23. MUDr. Pavla Svrčinová, Ph.D., nar. 10. 6. 1963, Hlavní hygienička České republiky, bytem Zahradní 361, Šenov u Ostravy PSČ 739 34,

  Stejně tak mi můžete posílat návrhy co vše zahrnout do žaloby Zatím jsou žalobní body: - pokusy na lidech s experimentálními vakcínami s vedlejšími účinky- následek je smrt mnoha lidí - útlak občanů- donucování k očkování - diskriminace neočkovaných - diskriminace lidí, kteří nemoc prodělali (proč se protilátky uznávají jen 180 dní) - lékařské zákroky k nimž jsou lidé nuceni proti své vůli (testování dětí a zaměstnanců) - poškozování zdraví lidem- nucení nosit respirátory- nedostatek kyslíku, rakovinotvorná desinfekce - omezování osobní svobody- zákaz pohybu mezi okresy, - porušení práva na práci - porušení práva na vzdělání - porušení práva na zdravotní péči (odkládání léčby necovidových pacientů a tím také mnoho mrtvých) - omezení práva na rodinný život (zákaz návštěv příbuzných v nemocnicích apod.) - psychický teror - omezení politických práv (shromažďování apod.) - perzekuce občanů, kteří tato opatření veřejně kritizují Tím jsou porušeny nejen naše zákony a ústava ale i mezinárodní smlouvy, proto se tím může zabývat mezinárodní tribunál v Haagu - mezinárodní úmluva o lidských právech a biomedicíně, č. 96/2001 Sb. m. s. - Norimberský kodex (zásady lékařské etiky, zákaz pokusů na lidech) - úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (č. 143/1988 Sb.) - mezinárodní úmluva o právech dítěte (č. 104/1991 Sb.) č - úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (č. 209/1992 Sb.) - mezinárodní pakt o občanských a politických právech - mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech (č. 120/1976 Sb.) - a také Římský statut Mezinárodního trestního soudu č. 84/2009 Sb. m. s. a také mi můžete posílat nové studie o škodlivosti očkování respirátorů apod., klidně i cizojazyčné, žalobu stejně musíme přeložit do angličtiny.

  Za žaloby k mezinárodním soudům se neplatí soudní poplatky, ale náklady s tím budou spojené, především bude třeba budu potřebovat peníze na překlad žaloby do angličtiny a navíc to zabere hodně času, (v podstatě už půl roku nedělám nic jiného než tyto politické věci) proto bych Vás kteří tuto mou snahu podporujete chtěl požádat o dobrovolný příspěvek na žalobu.

  Pro Vás, jako mé klienty nechám výši příspěvku na Vás. Proto tedy kdo se chcete připojit můžete posílat vyplněné a podepsané plné moci a příspěvky na účet číslo 2900747571/2010 Fio banka. Žalobu bych chtěl dokončit a předat překladateli do několika týdnů. Nemohu samozřejmě zaručit úspěch, tedy že naši politici budou odsouzení, ale přesto je to určitá možnost jak bojovat proti koronafašismu, koneckonců podobných žalob k tribunálu v Haagu chodí více z různých zemí a tímto tedy podpoříme úsilí Reinera Fuellmicha a dalších, kteří s tím začali a zároveň tím vytvoříme jistý nátlak na naše politiky aby si uvědomili že za své zločiny mohou být potrestáni.

  S pozdravem JUDr. Norbert Naxera

Speciály

Tipy