Okénko - Právo v kapse - Právo pro všechny stejné

17. 04 2021

www.inadhled.cz  Rasismus rezonuje naší společností poslední dva týdny o něco více než dříve. Případ Kúdela ukázal zvrácenost západní společnosti zase o něco více. Velká Británie se svou koloniální minulostí a Spojené státy, které mají pro změnu tu otrokářskou, se postavily do čela tažení proti bělochům a přiznávání výhod černochům. Dvě tři slova vyřčená na fotbalovém trávníku, přičemž jen jeden člověk ví, která to byla, dala vzniknout bouři ve sklenici vody. Není to však jen tak z ničeho. Směřujeme k tomu dlouho a za přispění politických elit, médií a zdegenerovaných umělců.

  Velkou Británii postihla tragédie v podobě smrti královského prince a partnera královny Alžběty. Princ Philip odešel ve věku 99ti let. Je trochu s podivem, kolika let se dožívají členové rodin, jakými je královská anglická, Rotschildovéči Rockeffelerové, také Sörös není mladík. Spekuluje se, je li to lékařskou péčí či z jiného důvodu. Nicméně Philip odešel v době, kdy i jeho okolím zatřásla vymyšlená obvinění vévodkyně Meghan. Rasismus tak zavítal v určité podobě i do královského paláce a můžeme se ptát, zda li nebyl důvodem k nervozitě, která mohla vést i ke zhoršení zdravotního stavu prince.

  Žijeme v době, kdy se ztráta smyslu pro realitu stala měřítkem. Pseudoafričané (to proto, že často už v několikáté generaci žijí v kulturně a ekonomicky vyspělé zemi mimo svůj kontinent) často zůstávají na periférii dění. Ani desítky let v ,,civilizaci" jim nestačí na to, aby se plně integrovali. A ti, co se jim to již podařilo, zase o rasismu nehovoří. Jsou váženou součástí společnosti, která jim dala možnost stoupat vzhůru. Bohužel, bělošští liberálové se zaměřili na tu část, která moc přizpůsobivá není. Došlo to k obrácenému rasismu. Ukázkou jsou například nesrovnatelné tresty pro násilníky, znásilňovače a zloděje. Pokud stejný čin udělá běloch, je potrestán mnohem přísněji než černoch. 

  Sport a kultura poskytují černochům díky jejich fyziologii a hudebnímu či pohybovému talentu velké možnosti. Za své dovednosti jsou odměňováni a vytváří vrstvu movitých, přestože mentálně ne vždy na příslušnost k ní mají. Nicméně to může platit u všech. Černoši však vycítili příležitost a začali požadovat výhody. Čemuž nahrává přístup bělošských ideologů prosazujících razantní změny ve složení společnosti. Došlo to tak daleko, že černoch může slovně i fyzicky napadat bělocha, aniž by mu hrozil přísný trest. Běloch je za to samé exemplárně potrestán. A na to je třeba reagovat.

  Hrad to slovy kancléře udělal a i přes řeči některých o ostudě či možných následcích za to Hradu lze jen poděkovat. Taktéž Slávii, že nám ukázala, kam spěje revoluce v podobě protekce černochů hrajících bílé historické postavy, ekonomická podpora barevných v případech, kdy je stejně zabezpečeným bílým odpírána, či absurdita celého hnutí Black Lives Matter, kterou zesměšnila nákupem drahého domu v prominentní čtvrti jeho spoluzakladatelka.

  Zároveň je třeba si připomenout, kdo se za fotbalistu Kúdelu mimo Hradu postavil a kdo ne. Slyšeli jste snad, že by někdio z Pirátů, Topky, ODS či třeba STAN řekl, že postup komise UEFA byl v rozporu s právem, kdy bez důkazů nelze nikoho odsoudit? Nikoliv. I to je jistá nápověda, kam kdo směřuje. Přístup k migraci mnohé naznačil a nynější situace ukazuje, kdo jak je ochoten bojovat za naši zemi. Spolustraníci Piráta a Evropana Peksy to nebudou. Slávii děkujeme, že ani po obrovském tlaku před Brity nepokleknula. Jsme běloši, Evropané a na tomto kontinentu jsme doma. My klečet nebudeme. doma určitě ne. A právo musí platit pro všechny stejně. Protekce do žádného právní normy nepatří. 

Jindřich Kulhavý

 

 

  

Speciály

Tipy