Okénko - Právo v kapse - Proč se nenechat očkovat

19. 04 2021

www.inadhled.cz   Politici se předhánějí v odhadech, kdy budeme všichni naočkováni a oni nám za to dovolí žít aspoň částečně tak, jak jsme žili před covidománií. Upřímně řečeno, napíchnout se něčím, co ani tvůrci neví, co to je a jak to bude fungovat, je svévolně páchaná sebevražda, případně aspoň podstupování nesmyslného rizika. Je to sice každého věc, ale jisté je, že klasické vakcíny jsou odsunuty na 2.kolej a ty pracující na principu mRNA jsou protěžovány. Proč, to už necháme na Vaší úvaze, jen trochu napovíme.

Zveřejněno 3. února 2021 Baronem Bodisseyem

1. Není to vakcína (mRNA). Vakcína podle definice má poskytovat imunitu vůči nemoci. To neposkytuje imunitu vůči ničemu. V nejlepším případě pouze snižuje šanci na získání závažného případu viru, pokud ho někdo “chytí”. Jedná se tedy o lékařské ošetření, nikoli o vakcínu. Nechci se léčit na nemoc, kterou nemám.

2. Farmaceutické společnosti, politici, zdravotnický establišment a média spojily své síly, aby o tom všeobecně hovořily jako o vakcíně, ačkoli jí není, s úmyslem zmanipulovat lidi, aby se cítili bezpečněji při absolvování této lékařské léčby. Protože klamou, nedůvěřuji jim a nechci mít nic společného s jejich lékařským ošetřením.

3. Předpokládané výhody tohoto léčení jsou minimální a v žádném případě nebudou trvat dlouho. Establišment to uznává a již hovoří o dalších očkováních a stále se zvyšujícím počtu nových „vakcín“, které by byly pravidelně aplikovány. Odmítám se změnit na chronického pacienta, který pravidelně dostává injekce nových farmaceutických produktů, jen abych snížil své šance na závažný případ viru, kterému tyto injekce ani nezabrání.

4. Mohu snížit své šance na závažné onemocnění virem přirozeným posílením imunitního systému. V případě, že chytím virus, existují vitamíny a osvědčené léky, které mají skvělé výsledky při odvrácení nemoci, bez rizika a bez neznámých účinků probíhající vakcinace.

5. Establišment trvá na tom, že toto lékařské ošetření je bezpečné. Nicméně to nemohou vědět, protože dlouhodobé účinky jsou zcela neznámé a nebudou známy po mnoho let. Mohou spekulovat, že je to bezpečné, ale je to z jejich strany falešné, aby vznesli takové tvrzení, které nemohou znát. Protože jsou falešní, tak jim nevěřím a nechci být součástí jejich ošetřování.

6. Farmaceutické společnosti mají v rámci tohoto ošetření nulovou odpovědnost, přičemž pokud se objeví vedlejší účinky, tak je nelze žalovat. Totéž platí pro politiky, kteří prosazují toto ošetření. Nenechám si injekčně aplikovat nový experimentální zdravotnický prostředek, pokud odpovědní lidé za něj nepřijmou žádnou odpovědnost, pokud se něco pokazí. Nebudu riskovat své zdraví a svůj život, když oni odmítají jakoukoliv odpovědnost.

7. Izraelský předseda vlády otevřeně připustil, že izraelský lid je světovou laboratoří pro tuto experimentální léčbu. Nemám zájem být morče nebo darovat své tělo vědě.

8. Izrael souhlasil se sdílením lékařských údajů svých občanů se zahraniční farmaceutickou společností jako základní součást jejich dohody o přijetí této léčby. Nikdy jsem nedal souhlas se sdílením mých osobních lékařských údajů s žádným takovým subjektem, ani jsem o to nebyl požádán. Nebudu se účastnit tohoto nekalého podnikání.

9. Vedoucí pracovníci a členové představenstva společnosti Pfizer se přes všechny fanfáry sami nenechali svojí údajnou vakcínou očkovat. Tvrdí, že by považovali za nespravedlivé „snížit věkovou hranici“ pro vakcinaci v současné době. To je nesmyslná výmluva, a to vyžaduje neuvěřitelnou drzost, něco takového říct. Stání v “řadě” je výplodem jejich vlastní fantazie; kdyby si pro sebe vzali pár injekcí, nikdo by si neztěžoval. Navíc není známo, že by miliardáři se soukromými letadly a soukromými ostrovy čekali ve frontě, dokud stovky milionů rolníků po celém světě nejdřív nedostanou cokoli, co tito miliardáři chtějí pro sebe.

10. Média tuto absurdní výmluvu establišmentu bez otázek a znepokojení přijaly. Kromě toho chválí vedoucí pracovníky společnosti Pfizer za jejich údajnou obětavost v tom, že nechali svojí experimentální vakcínou očkovat nejprve nás. Protože nás považují za velké hlupáky, nedůvěřuji jim. Mohou mít moje místo v řadě a já půjdu rád na její konec.

11. Tři skutečnosti, které je třeba dát dohromady:

Bill Gates tvrdí, že tyto vakcíny jsou nezbytné pro přežití lidské rasy.

Bill Gates věří, že svět má příliš mnoho lidí a je třeba jej „vylidnit“.

Bill Gates, možná nejbohatší muž na světě, také nebyl očkován. Žádný spěch.

Uh, ne. Přenechám mu všechna lékařská ošetření, která po mně chce, abych podstoupil.

12. Establišment v opěvování tohoto ošetření je zcela jednotný. Politici a média vyzývají lidi, aby to brali jako morální a občanskou povinnost. Výhody této léčby se značně zveličují, rizika se ignorují a neznámé účinky se přehlížejí. Protože jsou podvodní a manipulativní, nebudu hazardovat v otázce svého zdraví, spolehající se na jejich integritu.

13. Existuje intenzivní propagační kampaň, aby lidé tuto léčbu podstoupili. Politici a celebrity si dělají selfie, že dostanou injekci (možná v některých případech předstírají, že ji skutečně dostávají), média to nafukují jako nejlepší, nejchytřejší, nejšťastnější a nejzábavnější věc. Jedná se o nejrozšířenější marketingovou kampaň v historii. To není vůbec vhodné pro jakékoli lékařské ošetření, natož pro zbrusu nové a neznámé, a to mě nutí couvnout.

14. Masy poslušně následují a zveřejňují obrázky svého očkování lékem, a tím vyvíjejí hromadný tlak na vrstevníky sobě rovné, aby učinili totéž. Je na tom něco velmi alarmujícího a špatného a já nechci být žádnou jeho částí. Nikdy jsem neužíval léky jen proto, že „to dělají všichni“ a je to v pohodě. Rozhodně s tím nezačnu teď.

15. Ti, kdo vyslovují obavy z tohoto lékařského ošetření, jsou šikanováni, pomlouváni, zesměšňováni, cenzurováni, je jim vyhrožováno a jsou propouštěni ze zaměstnání. To zahrnuje také zdravotnické pracovníky a další personál, kteří mají reálné obavy z aplikace tohoto léku, kteří byli svědky toho, jak lidé v jejich péči trpěli strašnými reakcemi a smrtí krátce po aplikace injekce. Když se establišment zbavuje dobrých lidí, kteří riskují vše, jen aby vzbudili obavy z nového lékařského ošetření - i když se tomu přímo nebrání - budu těmto statečným lidem vždy důvěřovat a ne establišmentu. V historii mě nenapadá jediný podobný případ, kdy by se ukázalo, že pravda a morálka jsou na straně establishmentu.

16. Toto je největší lékařský experiment v historii lidské rasy.

17. Úmyslně to není vykreslováno jako největší lékařský experiment v historii lidské rasy a skutečnost, že se vůbec jedná o lékařský experiment, je vážně bagatelizována.

18. Kdyby byli k masám upřímní, jen velmi málo z nich by souhlasilo s účastí na takovém experimentu. Manipulace mas s účastí na lékařském experimentu pod falešnou záminkou porušuje základy lékařské etiky a demokratického práva. Nedovolím, aby mě neetičtí lidé, kteří se zapojují do takového jednání, do mě cokoliv vstříkli.

19. Lékařský establišment o ničem takovém lidi neinformuje. Stali se marketingovými agenty pro experimentální lék a slouží velkým společnostem a politikům, kteří s nimi uzavířeli dohody. Jedná se o přímý rozpor s jejich mandátem starat se výhradně o blaho lidí, svěřené do jejich péče. Vzhledem k tomu, že se zdravotnický establišment stal zkorumpovaným a je z něj firemní a politický nástroj, nevěřím experimentálnímu léku, kterým mě tak chtějí očkovat.

20. Jsme pod různými tlaky, abychom se dali očkovat, což porušuje lékařskou etiku a základy demokratické společnosti. Nejlepší způsob, jak mě přimět, abych něco nedělal, je tlačit na to, abych to udělal.

21. Vláda zapečetila jejich protokol týkající se viru a léčby na TŘICET LET. Jedná se o informace, které má veřejnost právo znát, a vláda je odpovědná za jejich sdílení. Co skrývají? Opravdu očekávají, že budu všemu věřit, že toto všechno je košer a že se zajímají především o mé zdraví? Naposledy to udělali v aféře ztracených dětí jemenských Židů. Pokud o ní nevíte, vyhledejte si to. Nyní hrají stejné divadlo. Nesnaží se mě oklamat poprvé a rozhodně mě neoklamou ani teď.

22. Vláda může sdílet naše osobní lékařské údaje se zahraničními korporacemi bez našich souhlasů, a přitom nám neukáže a nebudou s námi sdílet svůj vlastní protokol v této věci? Nemám slov..

23. Establisment prostřednictvím lékařů, rabínů, médií a mas obtěžují lidi, kteří odmítají očkování-léčbu novým lékem. Dávají nám ta nejhorší jména. Říkají nám, že věříme v šílené spiknutí, že jsme proti vědě, že jsme sobečtí, že jsme vrahové, že nám nezáleží na starých lidech, že je naší vinou, že vláda nadále pokračuje v zavádění drakonických omezení veřejnosti.

Je to všechno proto, že se nechceme nechat poslušně očkovat experimentálním lékem, bez zodpovězení závažných otázek. Dokonce nám bylo řečeno, že máme náboženskou povinnost to udělat, a že pokud jsme tak neučinili, jsme vážnými hříšníky. Říkají, že pokud nesouhlasíme s injekcí, měli bychom být nuceni zůstat navždy v našich domovech a být vyloučeni z veřejného života.

Toto je děsivé, nechutné, převrácení zdravého rozumu, morálky a Tóry. Vyvolává to u mě zpětnou reakci a jen dále to upevňuje moji nedůvěru k těmto lidem a můj odpor k aplikaci jejich experimentálního léku. Jak se opovažují?

24. Vím o mnoha lidech, kteří dostali injekci, ale nikdo z nich nestudoval vědu do hloubky, kdo by pečlivě zvážil potenciální přínosy proti rizikům, porovnal tuto možnost s jinými alternativami, byl skutečně informován a rozhodl se, že tato léčba je pro ně nejlepší možností.

Naopak, dostali injekce kvůli humbuku, propagandě, tlaku, strachu, slepé důvěře v to, čemu údajně věří „většina odborníků“ (za předpokladu, že všichni studovali vše do hloubky a byli zcela objektivní, což je velmi pochybné), slepou důvěru v to, co někteří vlivní rabíni je k tomu nutili (přesněji řečeno), nebo hysterický strach, že jedinou možností bude injekce nebo vážné onemocnění virem. Když vidím masovou hysterii a kultovní chování obklopující lékařské ošetření, budu nesmírně podezřelý a vyhnu se mu.

25. Farmaceutické společnosti mají dlouhou a slavnou historii způsobování hromadných masakrů zázračnými léky, které vnucují nic netušící populacím, a to i poté, co již byly známy vážné problémy. Namísto stisknutí tlačítka PAUSA a zastavení prodeje těchto léků, dokud tyto problémy nebude možné řádně vyšetřit, učinily v historii farmaceutické společnosti vše, co bylo v jejich silách, aby potlačily informace a pokračovaly v prosazování svých produktů. Když farmakorporace prokazují tak vážný nedostatek zájmu o lidský život, nemohu jim důvěřovat, když zase propagují nový zázračný lék. Toto není naše první rodeo.

26. Hororové příběhy se již skutečně objevují obrovskou rychlostí, ale politici se o to ani trochu nezajímají, zdravotnický establišment je odmítá jako nesouvisející nebo bezvýznamné, média to ignorují, farmaceutické společnosti frčí plnou parou vpřed a ti, kdo zvednou červenou vlajku, jsou i nadále šikanováni, cenzurováni a trestáni. Je zřejmé, že můj život a zdraví nejsou jejich primárním zájmem. Nebudu jejich dalším pokusným morčetem v jejich laboratoři. Nebudu riskovat, že se stanu další “náhodnou shodou okolností”.

27. Ačkoli mnoho lidí zemřelo krátce po injekci - včetně dokonale zdravých mladých lidí -, nesmíme naznačovat, že injekce s tím měla něco společného. Z nějakého důvodu se jedná o antivědu a způsobí to to, že zemřou další lidé. Já jsem přesvědčen, že popírání jakékoliv možné spojitosti pranýřováním lidí, kteří o možnosti takové spojitosti uvažují a neprojevování ani nejmenšího zájmu o přezkum, zda by tu spojitost mohla být, je antivědou a to velmi snadno způsobí smrt dalších lidí. Ti ignoranti jsou přesvědčeni, že dát se očkovat jsem povinen I já. Děkuji, ne. V žádném případě.

28. Odpuzuje mě toto nábožné, kult připomínající uctívání farmaceutického produktu a nebudu se na tomto rituálu účastnit.

29. Můj poskytovatel „zdravotní péče“ mě stále otravuje s injekcí, přesto mi neposkytl žádné informace o této léčbě ani o možných alternativách. Všechno, co vím, jsem se dozvěděl od ostatních mimo zdravotnický establišment.

Z informovaného souhlasu by se stal souhlas podřizující!!!

Já jej dát odmítám.

30. Vidím všechny lži, korupci, propagandu, manipulaci, cenzuru, zastrašování, porušení lékařské etiky, nedostatek integrity ve vědeckém procesu, cenzurování zveřejněných nepohodlných nežádoucích reakcí, odmítání oprávněných obav, hysterie, kultovní chování, nevědomost, omezenost, strach, lékařskou a politickou tyranii, utajování protokolů, nedostatek skutečného zájmu o lidský život, nedodržování základních lidských práv a svobod, perverze Tóry a zdravého rozumu, démonizace dobrých lidí.

Vidím největší lékařský experiment všech dob prováděný chamtivými, nedůvěryhodnými, bezbožnými lidmi, s nedostatkem odpovědnosti u těch, kteří požadují, abych všechno riskoval... toto vše vidím a rozhodl jsem se, že všichni z nich mohou zaujmout mé místo v řadě.

Vkládám svou důvěru v Boha. Budu používat svou mysl, kterou mě obdařil, a důvěřuji svým přirozeným instinktům, což vede k poslednímu důvodu, který shrnuje, proč se nenechám „očkovat“.

31. Celá kauza silně páchne.

Tento příspěvek byl zveřejněn Baronem Bodisseyem v Občanských svobodách, Zbabělost, Kulturní války, Šílenství, Izrael, Právní kroky, Život v dystopii, Zprávy, Pronásledování disidentů, Mor, Politika - Civil LibertiesCowardiceCulture WarsInsanityIsraelLegal actionLife in a dystopiaNewsPersecution of dissidentsPlaguesPolitics.

Originál: gatesofvienna.net

Speciály

Tipy