Okénko - Právo v kapse - VÍCE INFO K RESPIRÁTORŮM

10. 04 2021

www.inadhled.cz   Respirátory se staly doplňkem mnoha lidí, které potkáváme. Zdaleka ne každý povinné módě podlehnul a pro mnohé fungují jako jisté placebo. Myslí si, že jsou chráněni a díky respirátorům přežijí. Jiní už dávno pochopili, že ideální je mít respirátor v kapse a když jde do tuhého a musíte na úřad či do obchodu, jeho poloha na bradě tak, aby Vám nebránil v dýchání, je v podstatě jediná možná. Skutečně lze obdivovat ty, kteří v něm vydrží pracovat celý den a ještě přitom například přemýšlet a třeba počítat. Pojďme se však na tento tlampač idiocie podívat z jiného úhlu.

  Výsledky hledání “poloobličejová maska”

  Riziko: zdravotní...opět nám vnucují nebezpečné výrobky!!!

  Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 4. dubna 1997 byla v Oviedu přijata Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny: Úmluva o lidských právech a biomedicíně.

  Jménem České republiky byla Úmluva podepsána ve Štrasburku dne 24. června 1998.

  Článek 1

  Účel a předmět

  Smluvní strany budou chránit důstojnost a svébytnost všech lidských bytostí a každému bez diskriminace zaručí úctu k integritě jeho bytosti a ostatní práva a základní svobody při aplikaci biologie a medicíny.

Každá smluvní strana přijme do svého právního řádu opatření nezbytná pro zajištění účinnosti ustanovení této Úmluvy.

  Článek 2

  Nadřazenost lidské bytosti

Zájmy a blaho lidské bytosti jsou nadřazeny zájmům společnosti nebo vědy.

Slučuje se tato úmluva s nabízenými respirátory? NE!

TAKŽE VÍCE---CO!!!

  Nebezpečné výrobky (140):

https://www.dtest.cz/…aeU

  Babišova vláda před podzimními volbami roku 2020 rozhodla koupit si přízeň starších voličů za pět roušek a jeden respirátor čínské výroby. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) porušila Vláda při rozesílání respirátorů a roušek seniorům zákonné požadavky na distribuci a technické normy zdravotnických prostředků. Jedním z hlavních byla skutečnost, že respirátory neměly evropskou homologaci a podle SÚKL nenesly správné označení shody s evropskými normami CE. Písmena CE na respirátoru sice byly, ale jde o značku China Export, která je jen velmi podobná.

  Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen tedy Evropské společenství. Značka CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně – zdraví – bezpečnosti – ochrany životního prostředí v Evropě. Než nějaký výrobce, či dovozce může legálně označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým procesem.

Výhodou však je, že když výrobek získá certifikaci na CE v jednom státu EU, umožňuje mu to volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evropského hospodářského prostoru.

  Sdílíme, abychom se podívali na značku, která je správná, je to i na nosošťourech z Číny

https://www.kverulant.org/…cjY

Speciály

Tipy