Okénko - Právo v kapse - Vláda nemusí dodržovat zákony?

2. 06 2021

www.inadhled.cz   Ve vyjádřeních soudů k opatřením vlády v nedávné době, které měly omezit občany České republiky ve jménu ochrany jejich zdraví, se ukazuje, že to je právě vláda, kdo tady porušoval mnohé zákony. Na její obranu je třeba říct, že jí v tom nezabránil ani Parlament ČR, takže na genocidě občanů České republiky včetně dětí a seniorů se podíleli všichni, kdo se ani nesnažili vládu v jejím počínání zastavit. Místo toho se podepsali i pod tzv.Pandemický zákon, který schválili. Ten se přesto ve stávající podobě nelíbí aktuálnímu ministrovi zdravotnictví Vojtěchovi. Rád by přitvrdil.

  Uzavření restaurací, škol, nařizování nošení roušek a plno dalších počinů vládních úředníků bylo, a nadále je, v rozporu s platnou legislativou. Snaha plnit příkazy vedení EU a samozřejmě využít situace pro vlastní obohacení byla silnější než dodržování zákonů. A vláda jede dál. I přes stále se zvyšující počet prokázaných komplikací po prodělání očkování pokračuje propaganda v jeho prospěch. Najaté osobnosti za půl milionu na osobu předvedou nově malé divadlo, jehož úkolem je nalákat co nejvíce lidí neschopných rozeznat, co je pro ně dobré, a co jim může uškodit. Nyní budou mířit na pokud možno co nejmladší ročníky.

  Kolem vakcín se přitom utahuje smyčka. Letecké společnosti si uvědomují rizika spojená se vznikem krevních staženin vznikajících po prodělání očkování. Ty mohou způsobit mnoho fatálních škod na zdraví lidí končících občas i smrtí. Ostatně případy, které už se staly i mimo letadlo jsou zamlčovány.  Ve vakcínách je však mnoho dalších látek, které budí pozornost a vzbuzují obavy. Nanočástice, různé kovy, látky způsobující ve větší koncentraci smrt, spikeproteiny a mnoho dalších dobrot. Vláda přesto pokračuje v kampani, jako by musela do určitého termínu někomu předat co nejplnější seznam ovcí připravených na stříhání či rovnou porážku.

  Celá taškařice kolem zplundrování národních ekonomik nasvědčuje tomu, že šlo o systematicky připravenou akci. Stranou šlo vše. Tedy i prostí lidé a jerjich potřeby. Bill Gates se v minulosti netajil s tím, že přijde přirozená či uměle vytvořená pandemie. Fauci byl mnohokrát přistižen při lžích. Ukázala se spojitost mezi majiteli sociálních sítí, médií a farmaceutických laboratoří a koncernů. Lidé byli přinuceni nosit na obličejích roušky a respirátory, které jsou určené k naprosto jiným účelům. Média se mnohokrát prozradila a je prokazatelné, že se podílela na falšování čísel, dokumentů a záběrů nemocných. Systematicky byly staženy léky, které mohly pomoci lidem překonat nákazu. Řada pacientů zemřela v důsledku nevhodné léčby či špatné diagnózy, také byla zanedbána péče o ostatní jinak nemocné.

  Soudy konají pomalu a pouze zmiňují protiprávnost kroků vlády. Nikde není ani slovo o náhradě škod postiženým. Zajímá někoho, kolik lidí si sáhnulo na dno, kolik jich dokonce zemřelo zbytečně, jaký dopad má roční absence ve školách, na trénincích či v zaměstnání? Kolik mladých sportovců ukončilo činnost a zahodilo své talenty? Jak obrovské jsou ekonomické ztráty a škody? Jak to, že za to není nikdo hnán k zodpovědnost, není povinen uhradit škody? Tedy aspoň v tom rozsahu, který je možný? A ptáme se, kdo má nyní právo chtít po nás, abychom dodržovali zákony, když jejich tvůrci si s tím hlavu sami nelámou?  Opravdu je správné, abychom platili daně, dodržovali rychlost na dálnicích, či se řídili některými dalšími z 2,5 milionů zákonů, které u nás existují? Není čas na anarchii vedenou v určité míře proti elitám? Nebo aspoň na revizi našeho zákonodárství, ovšem už pod dohledem skutečně schopných lidí a ne stávajících politiků? 

  Těch otázek je moc. Ve skuteřnosti by to chtělo ukončit covidhysterii, jít s pravdou ven a především vyházet ze zákoníků to, co je čirá buzerace lidí. Zjednodušit je, udělat stručnými a srozumitelnými. Zbavit se nynější politické garnitury a vrátit do života logiku. Amen.

Jindřich Kulhavý

  

Speciály

Tipy