Okénko - Právo v kapse - Výzva k zamítnutí návrhu novely

25. 04 2021

www.inadhled.cz   Na pořad jednání v našem Parlamentu se dostává návrh zákona o možnosti uzavírat manželství mezi osobami stejného pohlaví. Takže se postupně uklidňuje stav kolem covidu, což není zdaleka navždy, a hned se připravuje další nesmysl. Manželství je výsadou, kterou mají muži a ženy, pokud spolu chtějí žít a případně založit rodinu. Je určitou normou jejich soužití, potvrzením toho, že k sobě něco cítí a zároveň tu je právní uvědomění si určitých závazků a povinností. 

  Přestože je v poslední době moderní žít na psí knížku, přesto má institut manželství stále svou váhu. Znevážit ho může zákon, kterým je možné svazek mezi mužem a ženou postavit na stejnou úroveň, jako vztah dvou žen, mužů či zástupců z nějterých dalších cca 60ti nových pohlaví. Manželství není pro každého. Je pro ty, kteří k němu mají fyziologické i morální předpoklady a mají potřebu potvrdit touhu po rodině a dětech. A protože spolu dva muži nebo dvě ženy, o ostatních ani nemluvě, mít děti nemohou, není důvod, proč by měli uzavírat manželství.

  Cokoliv vázané s jejich vztahem lze právně ošetřit. A s adopcí dětí těmito páry lze nesouhlasit, přestože plno lidí bude argumentovat, že je pro některé děti lepší, žijí li v rodině homosexuálů. Není. Každé dítě má tátu a mámu, byť ne každé má to štestí, že jsou rodiče normální. Ale i tak si lze jen těžko domyslet všechny záporné dopady na výchovu dětí v mužském homosexuálním partnerství či v tom lesbickém. Takže pokud s výše uvedeným souhlasíte, přinášíme možnost se zapojit v boji proti připravovanému zákonu.

 Výzva k zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“ - stačí vyplnit.

Výzva k zamítnutí návrhu novely Občanského zákoníku 89/2012 Sb. „Manželství pro všechny“

Někteří poslanci na pořadu 100. schůze Poslanecké sněmovny dne 29. dubna 2021 opět navrhují projednávání a předkládají "Návrh poslanců Radky Maxové, Františka Kopřivy, Petra Dolínka, Víta Rakušana, Jiřího Dolejše, Dominika Feriho a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 201/ - prvé čtení, veřejně diskutovaný jako Manželství pro všechny."

Projednávání zákona Manželství pro všechny v době krize, ať se jedná o pandemickou nebo mezinárodní, lze mimo jiné považovat za nemorální a účelové zneužití momentální krizové situace, ve které se všichni nacházíme.

Proto zasílejte výzvu navrhovatelům tohoto zákona. Čas je do čtvrtka, 29. dubna 2021.

https://tradicni-rodina.cz/…ny/

Speciály

Tipy