Okénko - Právo v kapse - Vzepřeme se?

1. 03 2021

www.inadhled.cz   Pojďme si to shrnout. Rok trvajíci ,,pandemie" nám přinesla plno poznatků. Především má nastartovat celosvětové změny vedoucí k destrukci lidstava, nebo aspoň společnosti, které jsme součástí. Za celou dobu nikdo nepředstavil skutečně účinný lék ovlivňující léčbu virového onemocnění covid 19, přestože několik preparátů existuje a někteří lékaři jej soukromě svým pacientům dodávají. Léky byly záměrně staženy z ptrodeje a mnohdy nejdou ani objednat.  

  Rok vzniká vakcína, na kterou je jindy potřeba 10ti let vývoje a klinických testů. Ty dodávané jsou tedy nevyzkoušené, navíc je kolem nich mnoho nejasností a podivností, přičem se fabuluje snad kolem všeho, co covid a vakcinace představují. To i včetně nově zaváděné 5G sítě, složení vakcín, jejich dopadu na organismus. Kde je pravda, to se nikdo z normálních lidí nedozví. Ale už jen vyslovení tolika podezření by mělo vést k široké diskusi na mnoha stupních za přizvání všech odborníků napříč názorovou platformou. To se neděje. Jsme pod tlakem stále stejných manipulátorů s lidským vědomím a obětí diktátu mocenských elit. 

  Již rok jsme nuceni používat nefunkční roušky různého původu a místo nich aktuálně neúčinné respirátory vhodné do průmyslového prostředí a neodolné vůči virům. Jsou zavřené školky, školy, nesmí se sportovat, je znemožněno podnikat, částečně obchodovat, jsou preferovány nadnárodní řetězce se zahraničními majiteli. Navíc jsme omezováni v pohybu, návštěvách příbuzných, naše děti ztratily rok života. Zapovězeno je cestování, pohyb na čerstvém vzduchu a jakákoliv kultura. 

  Vládnoucí elity odmítají jakoukoliv diskusi, a to i odbornou. Místo možnosti vytvořit široké fórum, na kterém by byli zastoupeni odborníci z více názorových sfér jsme tlačeni mocenskými elitami k jednostranným závěrům a opatřením. Nikdo nic s protistranou nekonzultuje, jede se podle předem vytvořeného manuálu, na němž je zjevné rozdělení rolí. Prostý občan je předurčenou obětí. Na to nelze dobrovolně přistoupit a je třeba se začít bránit. Nikoliv formou ukřičených hloučků na náměstích a v uličkách, ale spojením se do širokého šiku. Jednotlivé osobnosti v něm zastoupené musí odhodit ego a spolupracovat. Nejsme v tom sami.

  V březnu proběhne společná akce, kterou nejde jen o to ji podpořit, je třeba se jí zúčastnit. Tady nejde jen o covid, ale i o Green Deal, Great Reset, migraci, likvidaci hotových peněz, totální kontrolu lidstva, covidpassy, greenpasy a další věci spojené s všude pronikajícím liberalismem a neomarxismem. Nepřipusťme změnu společnosti k obrazu vládnoucích elit. Vraťme našim životům radost a smysl. Už nyní jsme za pomyslnou hranou, vždyť je na nás povolána armáda, policie, jsou připravena vodní děla. Přeci se jen tak nedáme.

Jindřich Kulhavý

 

 

Speciály

Tipy