Petice proti ratifikaci Istanbulské smlouvy

29. 04 2023

 www.inadhled.live   Istanbulská smlouva se dostala do Evropského parlamentu a tamní europoslanci by ji opět rádi prosadili. To i přesto, že se proti ní zdvíhá odpor napříč politickým spektrem i veřejností, která je však záměrně velmi matena její obhajobou ze strany politických elit a téměř zamlčována mainstreamovými médii. Ta, pokud ji tedy prezentují, tak jako zásadní dokument podporující ochranu a bezpečí žen. Odpůrci však upozorňují na to, že jde o rozhodující zásah do práv a existence rodiny.

  Česká republika stojí před ratifikací Istanbulské úmluvy, celým názvem „Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí“.  Neoddělitelnou součástí Istanbulské úmluvy je Důvodová zpráva Rady Evropy, která podrobně vysvětluje každý odstavec Istanbulské Úmluvy a uvádí přesné postupy, jak Istanbulskou úmluvu provádět. Potírání násilí na ženách a domácího násilí je v Istanbulské úmluvě postaveno na genderové ideologii nebo také genderovém mainstreamingu, kde se v obou dokumentech tento termín vyskytuje 154 krát. Istanbulská úmluva tedy primárně řeší implementaci genderové ideologie do národní legislativy a do Ústavy a ochrana žen před domácím násilím je pouze druhotnou záminkou k dosažení tohoto záměru.

  Pokud chcete více informací, najděte si naše starší články nebo navštivte níže uvedené stránky. Zároveň přikládáme odkaz na samotnou petici. Žijeme v době, kdy nám je mnohé předkládáno s jiným vysvětlením, než jaká je skutečnost. Je třeba hodně přemýšlet a pátrat po záměrech elit a prezentaci toho, co se jim urodí v hlavě a vzápětí to chtějí zneužít. Istanbulská smlouva je jedním z mnoha normální život a rodinu ohrožujících paskvilů. Proto bděte a vzpírejte se.

https://portal.gov.cz/e-petice/351-zamitnete-ratifikaci-istanbulske-umluvy-nasili-na-zenach-neresi-je-to-ideologicky-genderovy-podvod

 

www.geopolitan.net

www.tradicni-rodina.cz

Speciály

Tipy