Právo v kapse - Svazky mezi stejnými pohlavími - Výzva poslancům

10. 07 2022

www.inadhled.live   V současné ,,liberální" společnosti (slovo liberální se stává synonymem pro zkaženou a zločinem prolezlou společnost či organizaci) dochází k prosazování řady zdaleka ne přirozených reálií. Mezi ně patří i manželství mezi stejnopohlavními páry. Ty mají poté stejná práva, jako partnerství založená na principech daných přírodou, tedy svazky muže a ženy. 

  V některých případech proti tomu nelze nic namítat (například u dědictví), v jiných s tím lze mít zásadní problém, třeba při osvojování či adopci dětí je plno okolností, které můžeme považovat přinejmenším za diskutabilní. Navíc to často vede k plánovanému využívání rodiček k pozdějšímu předávání předobjednaných dětí, což je jakousi předehrou k spuštění obchodu s dětmi. Ten se samozřejmě ve velkém již děje. Liberálové jdou však mnohem dále a přišli s nápadem, kterým je možnost uzavírat obdobu sňatku i mezi více osobami. S tím je třeba nesouhlasit, proto je nutné se vzepřít dalším pokusům rozšiřovat práva jedinců postižených sexuálním zmatkem a genderem. 

  Zašlete poslancům VÝZVU. Jak jsme správně předpokládali, u manželství stejnopohlavních párů uzákoněním Manželství pro všechny rozhodně progrese neskončí. Dokazují to kroky současné německé vlády, která má v plánu uzákonit novou formu svazků - „Institut společenství zodpovědnosti – "Verantwortungsgemeinschaft", který má existovat vedle klasického manželství a Manželství pro všechny (manželství stejnopohlavních párů) zavedeného v roce 2017. Zašlete poslancům Parlamentu České republiky naší novou výzvu k zamítnutí novely zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, veřejně diskutovaný jako Manželství pro všechny..

.https://tradicni-rodina.cz/lgbt/vyzva-manzelstvi-pro-vsechny-je-predstupen-snatku-vice-osob-zamitnete-jej/    

Jindřich Kulhavý

Speciály

Tipy