Přichází totalitní období?

23. 08 2021

  www.inadhled.cz   Období rozmachu a svobody končí, odteď budeme muset tvrdě bojovat o každou maličkost, o každý náznak volnosti. Nejde jen o naši krásnou zemi a život v ní, ale týká se to celého světa. Dochází k natolik podstatným změnám, že mnoho z nás ztrácí smysl života a ptá se, jak je vůbec možné, kam až jsme to vše nechal zajít a proč. Jednou budou nové generace o dnešních dnech číst a přemýšlet, kam se tehdy vytratila lidská odvaha, důstojnost a rozum. Jsme na pokraji apokalyptického období, jehož počátek byl připravován dvě až tři desítky let. Naše děti se narodily do nejhoršího možného období přinejmenším srovnatelného svou sebedestrukcí se 2.světovou válkou.

  O víkendu šlo ve Francii do ulic 3 500 000 lidí. Tato země je momentálně laboratoří toho, podaří li se elitám přeměnit západní demokracii na jeden velký koncentrační tábor, nebo dokážou li se občané vzepřít diktatuře prezidenta Macrona napojeného na rodiny Rockefellerů a Rothschildů. Ten se snaží pomocí covidpassů a vymyšlené pandemie vrátit vedení státu absolutistickou moc z dob Ludvíka XIV. Teror namířený na lidi bez očkování, na děti a celou společnost totálně ignoruje reálný stav kolem korony a pouze využívá její existenci k zavedení represivních opatření, která nemají s jakoukoliv formou péče o lidské zdraví nic společného.

   Fanatismus přívrženců vakcinace přerost v násilí a diktaturu. Přestože i v jiných zemích dochází k nepokojům, ve Francii se momentálně hraje o kontinentální Evropu. Pokud Macron ustojí stávající stav, dekadence Západu a rozpad demokracie a svobody už bude těžké zastavit. Naše média o tom pochopitelně mlčí, my situaci tam pečlivě monitorujeme.  Demonstrace probíhaly na celém území státu, nejvíce na Azurovém pobřeží, kde byly v každém větším městě. Francouzům už dochází, že jim bylo sáhnuto na vše, co mají rádi. Macron připravuje povinnost očkovat se jak pro veškeré obyvatelstvo, tak i pro mládež a děti. Zároveň se počítá se stále se opakující vakcinací. Není řeč už jen o třetí či čtvrté dávce, nové covidpassy mají i 12 kolonek. Už to chápete?

  Do ulic vychází lidé i jinde, ovšem zatím, podobně jako u nás, v nedostatečném počtu, tedy pokud nebereme v potaz víkendovou Austrálii, kde se politici z covidu také úplně zbláznili. Proč? Copak vám všem nestačí všechny indicie a náznaky zborcení současného světa? Rozhlédněte se kolem sebe. Ceny všeho letí příkře nahoru. Včetně energií, u kterých je předpoklad dalšího vývoje skokový, přesto jsme tlačeni do naplnění šílených plánů Green Dealu. Dokážete si vůbec představit situaci za 15 let, až blázni tvořící nové ideologie dosáhnou zrušení spalovacích motorů a zdaní fosilní paliva pro vytápění? Jak drahé bude prosté bydlení, natož doprava? Kde se bude brát veškerá ta elektřina? A nedojde k redukci počtu obyvatelstva i proto, aby ten její nedostatek nebyl tak znát? Kolik lidí nakonec všechnu tu vakcinaci smí přežít? A nejsou migranti zvyklí ohřívat si jídlo na ohni nakonec právě z tohoto důvodu a nenáročnosti předurčeni k osídlení kdysi tak vyspělé Evropy? Napovídal by tomu i Great Reset. Co se za ním skutečně skrývá? Dopředu nás rozhodně neposune.

  Maďarsko je jistou opozicí uvnitř Evropské unie. Vážně se v něm začalo hovořit o jejím opuštění. Tento malý a hrdý národ skutečně už několik let bojuje v rámci EU o vlastní svrchovanost. Předseda vlády Orbán možná v rámci země ekonomicky ovládl všechna podstatná ekonomická centra a získal na evropské poměry velkou moc, na druhou stranu dokázal Maďarsko udržet v pozici důležitého hráče, který, když bude chtít odejít, může být vzorem pro další státy především ze Střední a Východní Evropy. Pokud by se Maďaři skutečně vydali vlastní cestou, dost možná by byli následováni Poláky, i když u nich je závažnou komplikací jistá nenávist vůči Rusům. Tím se Maďarsko zabývat nemusí. Bohužel naše země je plná politiků nacházejících se v prounijních stranách, naše média jsou neobjektivní a zaprodaná. I v této době tu je snaha prosadit přijetí bortícího se eura a přimknout se ještě více k diktaturní EU. Vytratily se pojmy, jako je národní hrdost, pud sebezáchovy, soběstačnost, selský rozum, logika. Tedy základní atributy potřebné k vývoji zdravě společnosti. Za vším zůstává jen touha po moci a bohatství. Ovšem ovlivněná krátkozrakostí a nulovým sociálním myšlení.

  Ve Francii a Maďarsku se možná právě teď rozhoduje i o naší budoucnosti. Nepřekonáme li naši lenost a nevzepřeme se ihned, následky budou katastrofální. Připomeňme si, že polovina národa je dle všeho se vším smířena. Prošli vakcinací, nakonec kývnou i té u dětí. Pokud se toto stane, budou už poslušní ve všem. Počet těch, kteří se neohnou, začne vlivem obrovského tlaku a postupně i násilí klesat. Nic už to nezastaví, dokonce ani možné fatální následky hloupého rozhodnutí jít se nechat očkovat. Tady skutečně nejde o žádné zdraví. Jsme svědky drsného převzetí moci a zotročení národů. Je tak těžké to pochopit?

Jindřich Kulhavý

 

 

 

Speciály

Tipy