Reklamace zavazadel….aneb když se nám kufr zatoulá či poškodí

12. 04 2014

  Znáte to…vystoupíte z letadla, dojdete k pásu, který je určen pro odbavení vašeho letu. Čekáte na své zavazadlo. Před vámi jezdí kufry dokola. A váš nikde.

  Cestování letadlem má velkou spoustu výhod a jedná se o jeden z nejpohodlnějších způsobů přepravy. Při létání letadlem ovšem mohou vzniknout nečekané komplikace, které vám cestování mohou znepříjemnit. Častým problémem, který musí cestující řešit, je reklamace zavazadel. V případě, že v pořádku doletíte do cílové destinace a zjistíte, že s vašimi zavazadly je něco v nepořádku, je dobré vědět, jak se v takovou situaci zachovat a co udělat pro vyřešení dané situace.

  Komplikací spojených se zavazadly může během cestování být mnoho. Může se stát, že zavazadlo se k vám dostane v poškozeném stavu nebo se k vám nemusí dostat vůbec. Pokud tato situace nastane, nejprve je dobré obrátit se k pracovníkovi na přepážce pro reklamaci zavazadel tzv.Lostbaggage/luggage  v příletové destinaci na daném letišti. Pracovník vás požádá, abyste popsali své zavazadlo, popsat typ, velikost i barvu zavazadla. Dále bude potřeba ukázat útržek zavazadlového lístku, který je předkládán cestujícímu spolu s palubní vstupenkou ještě před odletem při Check-in. Sepíše se protokol, dostanete také k dispozici telefonní číslo, kde vám poskytnou v případě potřeby veškeré informace. V případě, že se vaše zavazadlo najde, vás toto číslo bude okamžitě informovat a zavazadlo vám doručí na uvedenou adresu. V případě, že je zavazadlo poškozeno, je samozřejmostí bezplatná oprava poškození u smluvní opravny.

  Zejména u nízkonákladových leteckých společností je o tomto dobré se informovat. Může se totiž stát, že zrovna vaše letecká společnost všechny služby neposkytuje a v případě zpoždění vám zavazadlo nedoručí a budete si pro něj muset dojet na letiště.

  Ztráta zavazadla je velmi nepříjemnou záležitostí. Ovšem nemá cenu propadat kvůli tomu panice, nic totiž není ztraceno. Zavazadla bývají většinou zpožděná, majiteli se vrátí. Tento problém se týká přibližně 98% všech zpožděných zavazadel. Je velmi pravděpodobné, že jsou odeslána již při dalším letu, takže do několika hodin budou u majitele. Ztráta zavazadel je spíše výjimečnou situací, stane se to minimálně. V případě, že ke ztrátě dojde, má letecká společnost povinnost vám ztracené zavazadlo finančně uhradit. Může se také stát, že zpoždění zavazadel je příliš dlouhé, může být leteckou společností vyplacena náhrada (týká se to zpoždění, která překročí 24 hodin). Jestliže budete na zavazadla několik hodin čekat a budete si potřebovat zakoupit během čekání např. nutné hygienické potřeby, určitě si zachovejte všechny účtenky a nevyhazujte je, protože vám později mohou být proplaceny. V případě komplikací je rozhodně na místě zachovat chladnou hlavu, panika vám pravděpodobně nebude nic platná. Hlavně po zjištění problému se zavazadly na nic nečekejte a řešení situace neodkládejte, protože čím dříve problém oznámíte, tím je větší šance, že na vaši reklamaci bude někdo brát zřetel.

Text a foto Monika Scherlinzky

Speciály

Tipy