Různé rozbory, stejné výsledky

8. 05 2022

www.inadhled.live  Exisují desítky velmi povedených rozborů situace jak na Ukrajině, tak i ekonomických dopadů ideologicky pochybného přístupu liberálů k současné světové situaci. Vypnete li na určitou dobu televizi, rádio a odložíte štvavé liberální plátky tvářící se jako solidní noviny či časopisy, ovšem všechny stejně lživě prezentující do nedávna pandemii a nyní rusko-ukrajinskou krizi, začtete se či zakoukáte do informací plynoucích z nezávislých médií, narazíte na daleko reálnější soubory úvah a vysvětlení, které se značně liší od oficiální doktríny Evropské unie a USA. Samozřejmě se okamžitě najdou desítky pseudohistoriků tvrdících, že vše je čímsi zkreslené, nicméně i tak chytří lidé, jakými jsou prof.Staněk, vojenský analytik Koller či exprezident Klaus, jsou napadáni pro své názory vycházející z hlubokých poznatků.

  Jmenovali jsme pouze tři jména, ovšem existuje mnohem více lidí zajímajících se do hloubky nejen o dění na východ od nás, ale i o energetickou koncepci státu, o jeho ekonomiku a budoucnost. A nejsou to žádní amatéři. Přesto jejich hlas zaniká v přívalu lží a polopravd šířených bez ztráty kytičky především z televizních obrazovek. Naprosto nevyvážená zpravodajství a další pořady typu 168 hodin či tv debaty často obsazené mimo jednostranně diskusi vedoucími moderátory také stejně uvažujícími účinkujícími, jsou ostudou novinařiny. Sportovní terminologií řečeno, všichni fandí jednomu týmu, aniž by byli schopni uznat, že ten na výhru prostě nemá. Oni přesto tají výsledek a do poslední chvíle připisují vstřelené branky tomu svému, i když vysoko prohrává s nulou na svém kontě. Kdokoliv hovoří o reálném výsledku, je dezinformátor a lhář. Na titulech, znalostech, postavení a zkušenostech nezáleží. Nora Fridrichová udělá z každého nehodícího se zločince, a ještě to považuje za kvalitně odvedenou práci. Je s podivem, že ji ještě nikdo nazažaloval za pomluvu. Jenže ona je součástí soukromě zprivatizovaného molochu, který přes lidi ho ovládající slouží úzkému kruhu politiků a loutkovodičů, nikoliv jen z naší kotliny. Koncesionářské poplatky jsou poté pouhou loupeží.

  Podíváme li se tedy na analýzy těch, které do televizí a rádií nepustí, pak se dozvídáme následující.

  1. Válka na Ukrajině je důsledkem mocenské rozpínavosti USA, naivity EU a neochoty dodržovat dohody o nerozšiřování NATO. Angažovanost západních ,,odborníků“ na biologické, jaderné i konvenční zbraně poskytujících i výcvik nevládním jednotkám došla tak daleko, že bylo nutno zasáhnout. Především proti biologickým laboratořím a speciálně Západem vyzbrojeným jednotkám.
  2. Dlouhé období před začátkem války docházelo ke zvýšené aktivitě ruské diplomacie, nikdo ji však nechtěl naslouchat a věřili, že si Rusko vojenský zásah nedovolí. Nynější stav je mnohem horší pro ukrajinskou stranu a Rusové postupují systematicky a se snahou páchat co nejméně škod civilistům a na infrastruktuře. Naopak Azovský prapor a Pravý sektor chtěly vyvolat pouliční bitvy a zneužívaly lidské štíty.
  3. Důvodů ke vstupu ruských jednotek bylo mnohem více než jen situace na Donbasu. Nacifikace Ukrajiny je v pokročilém stádiu a Rusko jakožto vítěz nad nacisty odmítalo tento vývoj nadále v blízkosti svých hranic akceptovat. Naopak dosazený prezident Zelenskyj proslul podporou nacistů a vyznamenával jejich velitele státními řády.
  4. Opusťme válku a podívejme se na její dopady. Sankční balíčky proti Rusku zasahují nejvíce samotnou Evropu a je otázkou času, kdy s prosíkem přijdou jednotlivé vlády za Ruskem. Bez ruských surovin se evropský průmysl a život téměř zastaví. Naše média už přichází s tvrzením, že se třetina našich rodin už nyní dostává do potíží. Jde o suché konstatování, s vládou to moc nehýbá, ta nadále pokračuje v ideologickém blouznění. Postupně se z  třetiny stane polovina a za nedlouhý čas bude většina občanů ČR v situaci hmotné krize. Neexistující koncepce v mnoha odvětvích včetně energetiky může stát přivést až do stavu, kdy budeme velmi snadno vydíratelní a naprosto ekonomicky, surovinově a potravinově nesoběstační. Což platí částečně už dnes.
  5. Existují možnosti, jak se může válka z Ukrajiny přenést i k nám, k čemuž mohou posloužit Poláci. Ti shromažďují velké vojenské síly u svých hranic, a pokud by v rámci jakési dohody vstoupili na území Ukrajiny, šlo by o začátek 3.světové války. Může to být zástěrka eurounijního vedení ve chvíli, kdy se ukáže, že dovedlo Evropu k totální sebedestrukci a neví už, jak dále. Je již dávno evidentní, že USA nedokážou nahradit Rusko v jeho postavení hlavního dodavatele nerostných surovin a obilnin do Evropy. Spojené státy sice část svých produktů nabídnou, ovšem mnohem dráž a pomaleji. Což způsobí dohady uvnitř EU a možná později její rozpad. Vyhraje ten, kdo bude mít svou ekonomiku nejméně v rozkladu. My to nebudeme.

  Dalo by se pokračovat dále, ovšem kapacita článku je omezená a je zjevné, že se neděje nic dobrého. Fialova vláda navíc poslušně hopsá dle přidělených not a vůbec jí osud naší země nezajímá. Patříme k nejvíce prohrávajícím a naše vedení tomu navíc usilovně napomáhá. Skeptikům nikdo nenaslouchá. Což je zásadní chyba. 

Jindřich Kulhavý

  

Speciály

Tipy